A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME NAME FATHER PLACE
YABLONOVITCH Sanel Simcho Shereshev
YABLONOVITCH Pinches   Shereshevo
YABLONSKI Yankel Shmaya Shmuil Bereza
YABLONSKI Srol Leize Shmuel Pruzhany
YABLUN Osher Zundel Pruzhany
YABLUN Srol Abram Pruzhany
YABLUN Shilem Osher Pruzhany
YABLUN Abram Itsko Dovid Leib Pruzhany
YABLUNOVICH Srol Leizer Narevka
YABLUNOVICH Leizer Shmuil Shereshev
YAGLOM Yankel Shimel Leib Pruzhany
YAKOVITSKI Chaim Leib Pruzhany
YAKUBOV Aleksander Semen Bialoviez
YALINA Gdal Dovid Bereza
YALOVSKI Elya Aizik Narevka
YALOVSKI Meer Aizik Pruzhany
YANOVITCH Ovsei Yossel Pruzhany
YANOVITCH Abram Itsko Leib Pruzhany
YANOVITCH Mendel Todres Pruzhany
YANOVITCH Morduch Itzko Pruzhany
YANOVITCH Shlioma Pinches Pruzhany
YANOVITCH Ovsei Shmuel Pruzhany
YANOVITCH Srol Abram Pruzhany
YANOVITCH Shmuel Todres Pruzhany
YANOVITCH Itsko Shmuel Pruzhany
YANOVITCH Yudel Leib Pruzhany
YANOVITCH Movsha Yosel Pruzhany
YAROSHEVICH Moisha Beniamin Pruzhany
YAROV Dovid Moishe Shabsel Pruzhany
YAVER Shlioma Moishe Abram Shereshev
YELSKI Srol Moishe Pruzhany
YELSKI Yankel Yudel Selets
YEVSYUK Fievel   Pruzhany
YEZERNITSKI Yossel Ovsei Selets
YOLOP Ura Lipa Shmuel Benyamin Bereza
YOLOP Itzko Dovid Shmuil Selets
YOSELEVSKI Yosel Ovsei Bereza
YOSHIA Rubin   Pruzhany
YUDELEVSKI Beinesh Rafal Shereshev
YUDEVICH Yuchnen Yudel Bereza
YUDEVICH Nochem Yudel Pruzhany
YUDKOVSKI Shachna Itzko Pruzhany

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List