A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME NAME FATHER PLACE
ZABLUDOVSKI Yankel Morduch Narevka
ZAIDMAN Chaim Morduch Pruzhany
ZAK Peisach Boruch Pruzhany
ZAK Shlioma Boruch Pruzhany
ZAKHEIM Zelman Srol Bereza
ZAKHEIM Abram Shamel Bereza
ZAKHEIM Leib Shevel Pruzhany
ZAKHEIM Beniamin Morduch Yankel Bereza
ZAKHEIM Dovid Chaim Pruzhany
ZAKHIEM Abram Dovid Pruzhany
ZAKIN Morduch Rafal Bereza
ZALESKI Meer Yosel Itsko Yankel Bereza
ZALTZMAN Srol Hersh Dovid Pruzhany
ZALTZMAN Dovid Yuzp Selets
ZALUSHSKI Yankel Abram Itzko Shereshev
ZAMUCHAVSKI Nochem Boruch Malech
ZAMUCHAVSKI Yankel Ovsei Pruzhany
ZAMUCHAVSKI Berko Boruch Pruzhany
ZAMUCHAVSKI Zundel Boruch Pruzhany
ZARITSKI Yudel Noto Shereshev
ZAVELNICH Yosel Itzko Bereza
ZAVELNICH Yankel Itzko Bereza
ZBAR Shaya Simcha Pruzhany
ZELENETSKI Hilel Yosel Pruzhany
ZELTSER Itzko Abel Pruzhany
ZHUK Srol Leib Malech
ZHUK Moishe Shmuel Aron Malech
ZHUK Leizer Yankel Malech
ZHUK Rubin Shimen Leib Malech
ZHUK Yankel Leib Malech
ZIBZAKH Movsha Morduch Shereshev
ZILBERBERG Abram Hirsch Pruzhany
ZILBERSHTEYN Moisha Leizer Pruzhany
ZILBERSHTEIN Movsha Elya Morduch Shereshev
ZINGER Shlioma Ber Narevka
ZIVZACH Lipa Zorach Shereshev
ZIZEMSKI Chaim Morduch Pruzhany
ZLOTNIK Movsha Srol Yosel Shereshev
ZLOTNIK Morduch Aron Meer Shereshev
ZLOTNOTZKI Morduch Yosel Bereza
ZLOTOGUR Abram Srol Malech
ZORACHOVICH Velvel Elya Meer Bereza
ZORDA Yankel Abram Pruzhany
ZUBER Abram Dovid Pruzhany
ZUNSHIEN Morduch Movsha Bereza
ZUSELIOVICH Movsha Srol Pruzhany
ZUSMANOVICH Srol Boruch Pruzhany

 

A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List