A B C D E F G I K L M
N O P R S T U V W Y Z

 

DUMA (Voters Lists) 1912

SURNAME NAME FATHER PLACE
OCHRIMSKI Leib Hersh Narevka
OGUZ Aron Zelik Movsha Bereza
OGUZ Shevel Abram Bereza
OKOLNITSKI Ber Berko Malech
OKOLNITSKI Idel Leib Pruzhany
OKOLNITSKI Berko   Shereshev
OKSYUTICH Stepan Semen Bialoviez
OLCHOVICH Leizer Chaim Pruzhany
OLKES Movsha Nachman Shereshev
ORLYANSKI Elya   Pruzhany
OSHCHEVSKI Moishe Isser Bereza

 

A B C D E F G I K L M

N

O P R S T U V W Y Z

 Home  Page Index to Exhibits  Duma Voters List