1912 Voter's list from the Pruzhany District
Presented by alphabetical order of surname
Surnames A-F

          ______________________________________________________________
 
Surname
Person's name
Father's name
Place
First-Second
First -Second
Abol
Nevakh-Yossel
Hirsh
Pruzhany
Abol
Shloma-Rafael
Hirsh
Pruzhany
Abol
Khaim
Nevakh-Yossel
Pruzhany
Abramchik
Nikifor
Ivan
Okol. Luchits.
Abramovich
Yossel
Elya
Pruzhany
Abramovich
Avram-Mendel
Yankel
Pruzhany
Abramovich
Itsko-Shaya
Yankel
Pruzhany
Abramovich
Leiba
Elya
Pruzhany
Abramovich
Tsalko
Abram
Pruzhany
Adersen
Mikhiel
Yakovl
Pruzhany
Aizenberg
Mierim
Shevel
Bereza
Aizenshtat
Nokhem
Meer
Bereza
Aizenshtat
Khananiya
Nokhem
Bereza
Aizenstein
Meer
Berko
Narevka
Aizenstein
Itsko
Berko
Narevka
Aizenstein
Berko
Hersh
Narevka
Aleksandrovski
Movsha
Nakhman
Malech
Aleksandrovski
Movsha
Srol
Shereshevo
Alekseev
Yevgeni
Venedikt
Bialovieza
Altman
Nekhemia
Elya
Bereza
Altman
Nekhemiya
Leib
Bereza
Aprik
Pelet*
Meer-Leyb
Shereshevo
Aronovich
Yudel
Sokhor
Shereshevo
Ashkenazi
Aizik
Srol
Shereshevo
Ashkenazi
Ovsei
Meer
Shereshevo
Att
Meer
Abel
Selets
Attinger
Edmund
Osip
Bialovieza
Averbukh
Yudel
Nevakh
Malech
Averbukh
Mordukh
Moshe
Pruzhany
Averbukh
Mordukh
Abram
Pruzhany
Averbukh
Khanania
Mordukh
Pruzhany
Averbukh
Khanania Moishe
Yossel
Pruzhany
Averbukh
Rakhmiel
Moishe
Pruzhany
Averbukh
Dovid
Yossel
Pruzhany
Averbukh
Khananyya
Mordukh-Yosel
Pruzhany
Averbukh
Yankel Leib
Dovid
Selets
Averbukh
Leizer-Ber
Shlioma
Shereshevo
Averbukh
Shlyoma
Leizer-Ber
Shereshevo
Avgustover
Dovid
Itsko
Narevka
Avlasevich
Adam
Ignat
Pruzhany
Avlasevich
Anton
Adam
Pruzhany
Avol
Elya-Dovid
Nevakh-Yosel
Pruzhany
Avseevich
Ivan
Grigor
Bialovieza
Babich
Sokhor
Shmuil
Bereza
Baev
Nikolie
Mikhiel
Malech
Bagner
Petr
Mikhiel
Bialovieza
Baidach
Faivel
Leib
Bereza
Bakhrakh
Abram
Urmy
Narevka
Baran
Shmuilo
Simkha
Narevka
Baranovski
Aleksandr
Valenti
Pruzhany
Baranovski
Valenti
Aleksandr
Pruzhany
Baranovski
Vikenti
Valenti
Pruzhany
Baranovski
Aleksandr
Valenti
Pruzhany
Barbel
Hershko
Khiem
Pruzhany
Barenbaum
Osher-Yudel
Leib
Malech
Barenbaum
Shimen-Gdalya
Leib
Malech
Barenbaum
Moisha
Sholom
Shereshevo
Barilkovski
Shloima
Shmerko
Narevka
Bark
Evald
Herman
Bialovieza
Bas
Yovna
Are
Narevka
Bas
Yankel
Are
Narevka
Bauer
Hersh
Yosel
Bereza
Beglyuk
Aleksandr
Yakovl
Pruzhany
Beizer
Movsha
Yankel
Selets
Beizer
Yankel
Itsko
Selets
Beletski
Nikolie
Lukin
Pruzhany
Beller
Hillel
Abram
Bereza
Bellonin
Vasili
Nikitich
Pruzhany
Belostokski
Leib
Abram
Shereshevo
Berestitski
Mendel
Leizer
Pruzhany
Berestitski
Shmuel
Leizer
Pruzhany
Bereznyak
Yankel-Shevel
Pruzhany
Berezovski
Yosel-Miekhakh*
Leib
Bereza
Berezovski
Dovid
Kalman
Pruzhany
Berezovski
Hersh Leib
Dovid
Pruzhany
Berezovski
Movsha
Pruzhany
Berger
Irma
Khaim
Pruzhany
Berger
Khaim
Abram-Itsko
Pruzhany
Berkovich
Shaya
Leib
Bereza
Berkovich
Yosel-Meer
Movsha
Bereza
Berkovich
Yuda
Berko
Bereza
Berkovich
Mordukh-Khiem
Meer-Movsh
Bereza
Berman
Shevel
Elie
Bereza
Berman
Mordukh
Berko
Bereza
Berman
Beniamin
Berko
Pruzhany
Bernatski
Mikhel
Abram
Bereza
Beruta
Laneel
Stepan
Der. Bolshyye Galyen
Bezsmertnik
Lipa
Pruzhany
Bichkov
Aleksei
Aleksei
Bialovieza
Bieda
Orel
Abram
Malech
Biedach
Movsha-Aron
Yosel
Shereshevo
Bilchik
Mikhel
Yudel
Bereza
Bilchik
Elya-Yosel
Yudel
Bereza
Bilchik
Fievel
Zelman
Bereza
Bildeiko
Vasili
Semen
Pogodino
Birenbaum
Yudel-Aron
Hirsh
Narevka
Birenbaum
Aron-Hersh
Yudel
Narevka
Birenbaum
Leizer
Mikhel
Pruzhany
Birenbaum
Elya
Leizer
Pruzhany
Birenbaum
Sholom
Dovid
Shereshevo
Blagushevski
Lyudvig
Lavrent
Pruzhany
Blakhar
Khaim-Zelikh-Moishe
Aron
Bereza
Bletski
Fedor
Silvester
Pruzhany
Bletski
Osip
Anton
Pruzhany
Blinder
Movsha-Leib
Hersh
Malech
Blinder
Berko
Hirsh
Pruzhany
Blokh
Rubin
Yankel
Bereza
Blyakhar
Yossel
Moishe
Malech
Blyakhar
Osher
Yosel
Malech
Blyakhar
Movsha-Dovid
Velvel
Narevka
Blyakhar
Khiem Velvel
Tsalko
Narevka
Blyakhar
Shakhna
Elya
Pruzhany
Blyakhar
Froim-Yosel
Elya
Pruzhany
Blyakhar
Ruvin
Yudel-Meer
Pruzhany
Blyakhar
Kiva
Ruvin
Pruzhany
Blyakhar
Abram
Nakhman
Pruzhany
Boazul-Brushkovski
Nikolie
Nikola
Pruzhany
Bodgas
Mordukh
Moishe
Pruzhany
Bodgas
Sholom
Mordukh
Pruzhany
Bodgas
Leiba
Mordukh
Pruzhany
Boenko
Nikolie
Ivan
Bialovieza
Boer
Abram-Volf
Leib
Shereshevo
Bogach
Sholom
Mordukh
Pruzhany
Bogach
Meer
Sholom
Pruzhany
Bogatski
Itsko
Benyamin
Pruzhany
Bokhankevich
Anton
Stepan
Pruzhany
Bokk
Otton
Yul
Pruzhany
Bokstein
Aria-Yankel-Aron
Dovid
Bereza
Bokstein
Tsodik
Itsko
Bereza
Bokstein
Abram-Meer
Leib
Bereza
Bokstein
Shlioma
Ari
Bereza
Bokstein
Shimen
Ari
Bereza
Bokstein
Itsko Movsha
Elya
Bereza
Bolbot
Konstantin
Osip
Bialovieza
Bom
Aron-Dovid
Shimel
Malech
Boreisha
Frants
Aleksei
Pogodino
Boreishcha
Berko
Yusel
Pruzhany
Boris
Yakov
Voitekh
Bereza
Borisevich
Ilya
Ivan
Pogodino
Borisyuk
Osip
Lukin
Pogodino
Boroditski
Mordukh
Rubin
Malech
Borolom
Shlioma
Mordk
Bereza
Borushko
Leb
Mikhiel
Pogodino
Bravda
Abram-Leib
Ovsei
Bereza
Braverman
Abram
Pinkhes
Bereza
Braverman
Movsha-Hersh
Itsko
Bereza
Braverman
Meer-Movsha
Hersh
Bereza
Braverman
Shmuilo
Meer
Pruzhany
Braverman
Yossel
Meer
Pruzhany
Braverman
Leib
Itsko
Pruzhany
Bresler
Yosel-Tsalko
Zelman
Selets
Brevda
Shloma
Khaim
Bereza
Brevda
Khaim
Shloma
Bereza
Broida
Kiva
Meshel
Narevka
Buchgalter
Yankel
Bereza
Buchgalter
Hirsh
Yankel
Bereza
Buglak
Osip
Mikhail
Pruzhany
Bukhgalter
Yankel
Meer
Selets
Bukhgalter
Yudel
Yankel
Selets
Bulavski
Nikolai
Pavlov
Pruzhany
Bulavski
Ignati
Voytekh
Pruzhany
Bulavski
Nikolie
Pavl
Pruzhany
Bulchuk
Ivan
Grigor
Tikhovolya
Burak
Froim
Leib
Pruzhany
Burak
Mordukh
Leib
Pruzhany
Burgman
Lipa
Leib
Bereza
Burstein
Movsha
Pruzhany
Chekhanovski
Faivel
Sanel
Pruzhany
Chepelevich
Fadei
Mikhail
Pruzhany
Cher
Aleksandr
Mytholy
Bialovieza
Cherchevski
Zavel
Aron
Pruzhany
Cherchevski
Yosel
Shereshevo
Chernak
Grigori
Vasil
Bialovieza
Chernikhov
Khatskel
Leim
Narevka
Chernishev
Vladimyr
Vodim
Bialovieza
Chernotski
Pavel
Varfolome
Pruzhany
Chervinski
Kostantin
Feliks
Pruzhany
Chesheiko
Mikhail
Yakovl
Bialovieza
Chetirbok
Andrei
Konstantin
Pruzhany
Chetirbok
Osip
Konstantin
Pruzhany
Chizh
Aleksandr
Yakovl
Bialovieza
Chizhitski
Yosel
Hersh
Narevka
Chizhitski
Mendel
Pruzhany
Chrvinski
Stepan
Geliks
Pruzhany
Chubrik
Danyil
Mikhiel
Pruzhany
Chudovski
Yoakim
Fadei
Pruzhany
Darevski
Ivan
Semen
Linevo
Davidov
Aleksandr
Vasil
Pruzhany
Daviduk
Nikita
Prokop
Linevo
Davidyuk
Nikon
Ivan
Linevo
Davidzon
Ovsei
Movsha
Selets
Derechinski
Mikhel
Leizer
Bereza
Derechinski
Froim
Leizer
Pruzhany
Derinda?
Kaziyir
Varfolomei
Shereshevo
Dinerman
Zavel
Hersh
Selets
Ditkovich
Nokhem-Itsko
Hersh
Selets
Ditkovich
Kusel
Hertsko
Shereshevo
Dmitruk
Yakov
Lukin
Linevo
Dobrovolski
Filaret
Ivan
Pruzhany
Dombrovitski
Hersh
Pruzhany
Doroshko
Kosma
Ilin
Linevo
Dovidovich
Yosel
Shevel
Selets
Dovidovich
Shimshel
Shereshevo
Dranitski
Movsha-Aron
Khaim
Shereshevo
Drezdels
Tevel
Shmul
Narevka
Drezdels
Srol
Borukh
Narevka
Drezdov
Aleksandr
Aleksandr
Bereza
Druker
Meer
Leib
Bereza
Dvoretski
Volf
Yudel
Shereshevo
Dzivak
Fedor
Grigor
Linevo
Eidelsberg
Dovid
Moishe
Bereza
Ekimov
Vasili
Yakovl
Bialovieza
Elman
Abram
Leib
Bereza
Elman
Movsha
Nosel
Bereza
Elman
Benyamen
Dovid
Bereza
Elpern
Shaya
Abram
Bereza
Epelbaum
Mordukh
Simkho
Malech
Epelbaum
Aron Meer
Yossel
Pruzhany
Epelbaum
Lipa
Yossel
Pruzhany
Epelbaum
Hirsh
Yossel
Pruzhany
Epelbaum
Leizer
Shereshevo
Epeltreger
Itsko Moishe
Meilakh
Pruzhany
Epstein
Shmuel
Pinkhes
Bereza
Epstein
Zelman
Ovsei
Bereza
Epstein
Yosel
Meer
Bereza
Epstein
Simkha
Yosel
Bereza
Epstein
Ovsei
Yosel
Bereza
Epstein
Abram Itsko
Moishe
Narevka
Epstein
Dovid
Hirsh
Pruzhany
Epstein
Leizer
Hertsko
Pruzhany
Epstein
Motya
Itsko
Selets
Eshman
Sholom
Hirsh
Bereza
Fabrikant
Aizik
Yosel
Narevka
Fain
Abram-Itsko
Yankel
Pruzhany
Farber
Zusel
Abram
Shereshevo
Farber
Mendel
Yankel
Shereshevo
Feinbir
Shimen
Benyamin
Shereshevo
Feldbaum
Nakhman
Shimshel
Shereshevo
Feldman
Meer
Velvel
Pruzhany
Fiedoruk
Nikolie
Mikheil
Pruzhany
Fienbir
Lipa
Shmuel
Shereshevo
Fienbir
Khatskel
Shmuel
Shereshevo
Fienstein
Elya
Aron
Pruzhany
Fietelevich
Idel
Mikhel
Pruzhany
Fietelevich
Srol Aron
Mikhel
Pruzhany
Fievezhinski
Berko
Nokhem
Pruzhany
Filimonovich
Konstantin
Aleksandr
Pogodino
Finkel
Nosko
Bishko
Bereza
Finkel
Leib
Shmuel
Selets
Fliker
Itsko
Nakhman
Narevka
Forer
Nota
Abram
Pruzhany
Fridberg
Abram-Itsko
Hersh
Pruzhany
Fridenberg
Mendel
Yudko
Pruzhany
Fridenstein
Yankel
Movsha
Bereza
Fridman
Nokhem
Moishe
Bereza
Fridman
Yankel-Hirsh
Itsko
Bereza
Fridman
Yosel
Rubin
Bereza
Fridman
Mikhel
Yosel
Bereza
Fridman
Yosel
Movsha
Bereza
Fridman
Abram
Shmuel
Bereza
Fridman
Yosel
Khon
Bereza
Fridman
Hersh
Meer
Bereza
Fridman
Borukh
Yossel
Malech
Fridman
Movsha
Hetsel
Malech
Fridman
Abram
Movsho
Malech
Fridman
Yankel
Shloima
Malech
Fridman
Hersh
Leib
Malech
Fridman
Mikhel
Yudel
Malech
Fridman
Leizer
Mikhel
Malech
Fridman
Yankel
Shmuel
Malech
Fridman
Yosel
Shmuel
Malech
Fridman
Meshel
Shepsel
Narevka
Fridman
Moishe-Leizer
Yankel
Pogodino
Fridman
Hirsh
Moishe-Leizer
Pogodino
Fridman
Yosel
Pruzhany
Fridman
Abram
Leib
Selets
Froimchik
Iser
Pruzhany
Froimchik
Khaim
Velvel
Selets
Furman
Filipp
Feofil
Pogodino
Futerman
Movsha
Yankel
Malech                     |  CPSA home page | General PSA | Next (S urnames G-P) |

                   Copyrighted. ©CPSA. 1998, 1999, 2000. All rights reserved.