1912 Voter's list from the Pruzhany District
Presented by alphabetical order of surname
Surnames R-Z
          ______________________________________________________________
 
Surname
Person's name
Father's name
Place
First-Second
First -Second
Rabchuk
Aleksandr
Onufre
Bialovieza
Rabinovich
Yankel
Mordukh
Bereza
Rabinovich
Aron-Leib
Yosel
Bereza
Rabinovich
Dovid-Khaim
Hersh
Bereza
Rabinovich
Meer
Yosel
Malech
Rabinovich
Khatskel
Yosel
Malech
Rabinovich
Aizik
Pruzhany
Rabinovich
Yankel
Yudel
Selets
Rabitski
Dovid
Viktor
Pruzhany
Radetski
Abram
Bereza
Radetski
Osher
Abram
Bereza
Radionchik
Anton
Demyan
Pruzhany
Radivonyuk
Yevgeni
Gavril
Pogodino
Raitman
Leib
Tsodik
Bereza
Raitman
Abram
Meer
Bereza
Raitman
Berko
Meer
Shereshevo
Rashinski
Falk
Perts
Bereza
Ratenski
Vigder
Zelik
Pruzhany
Ratner
Abel
Benyamin
Selets
Ravich
Mendel
Yankel
Bereza
Ravnitski
Abram
Simkho
Bereza
Ravnitski
Movsha-Leizer
Shimel
Pruzhany
Reinski
Georgi
Aleksandr
Bialovieza
Reitkop
Leib
Khaim
Pruzhany
Reitkots
Mordukh
Leib
Pruzhany
Rekk
Henrikh
Yakovl
Bialovieza
Resh
Robert
Gustav
Pruzhany
Reshes
Yosel-Zelman
Leib
Bereza
Reshes
Shevel
Yosel
Bereza
Reshes
Abram-Velvel
Nota
Pruzhany
Reshes
Berko
Abram
Pruzhany
Reshes
Yossel-Khaim
Berko
Pruzhany
Reshes
Mordukh-Aron
Notov
Pruzhany
Resnik
Nokhem-Yankel
Srol
Bereza
Reznik
Nokhem-Yankel
Srol
Bereza
Ribak
Berko
Aron
Bereza
Ribnik
Dovid
Leizer
Pruzhany
Ribnik
Meer
Khaim
Pruzhany
Ribnik
Leizer
Yossel
Pruzhany
Ribnik
Itsko
Shlioma
Pruzhany
Rimar
Mordukh
Itsko
Narevka
Rimarchik
Nikolai
Fomich
Pruzhany
Rinberg
Meer-Nison-Movsha
Rubin
Bereza
Rinkevich
Zelman
Khatskel
Bereza
Rishelevski
Shama
Uzel
Narevka
Riterman
Sadiya-Abram*
Leib
Bereza
Riterman
Abram-Leib
Shimel
Bereza
Rits
Berko
Shmuil
Pruzhany
Rogovich
Khaim
Shai
Bereza
Rogovich
Yankel
Shevel
Pruzhany
Rogovich
Yankel-Khaim
Itsko-Shlioma
Pruzhany
Rogovich
Dovid
Itsko-Shlioma
Pruzhany
Rogovski
Ivan
Ivan
Bialovieza
Rogovtsov
Aleksandr
Mikhail
Bialovieza
Rol
Aleksandr
Pavlov
Bialovieza
Rosenbaum
Yankel
Shmuel
Pruzhany
Rosenblyum
Shlioma-Zelman
Mordukh
Bereza
Rosukhovski
Abram
Zelman
Shereshevo
Rozenbaum
Yankel
Hersh
Bereza
Rozenbaum
Shebsel
Itsko
Bereza
Rozenshain
Moishe
Abram
Pruzhany
Rozhanski
Aron-Leib
Nosel
Pruzhany
Rozhanski
Shilem
Shlioma
Pruzhany
Rubin
Avadiya
Dovid
Pruzhany
Rubin
Borukh
Avad
Pruzhany
Rubin
Berko
Avad
Pruzhany
Rubinstein
Todres
Shmuil
Malech
Rubinstein
Benyamin-Yosel
Berko
Narevka
Ruchames
Moishe-Leizer
Yossel
Selets
Rudi
Osher
Leib
Pruzhany
Rudi
Elya
Osher
Pruzhany
Rudnitski
Dovid
Mordukh
Bereza
Rudnitski
Zavel
Dovid-Mordukh
Bereza
Rudnitski
Leib
Abram
Bereza
Rukhames
Velvel
Mordukh
Pruzhany
Rumyantsev
Vladimir
Aleksei
Pogodino
Rushkevich
Anton
Mikhail
Bialovieza
Ryutov
Georgi
Ivan
Bialovieza
Sachko
Osip
Ivan
Pogodino
Sakharov
Sholom
Srol
Malech
Sakharov
Mordukh
Berko
Malech
Saltikov
Semen
Vasie
Bereza
Saltrukovich
Mikhail
Semen
Pruzhany
Saltrukovich
Aleksandr
Semen
Pruzhany
Saltrukovich
Anton
Semen
Pruzhany
Samuilikovitch
Petr
Ivan
Pruzhany
Samuilikovitch
Thoma
Leon
Pruzhany
Samuilikovitch
Andrei
Ivan
Pruzhany
Samuilikovitch
Pavel
Ivan
Pruzhany
Samuilikovitch
Yakov
Osip
Pruzhany
Samulikovich
Ivan
Petro
Shereshevo
Sapetko
Konstantin
Aleksandr
Pogodino
Sapir
Leib-Yosel
Hersh
Bereza
Sapirshteyn
Shepsel
Itsko
Pruzhany
Sapotnik
Hersh
Shapsei*
Bereza
Sapotnik
Yankel-Elya
Herts
Bereza
Sarachek
Elya
Simkho
Malech
Sats
Timofei
Pavl
Pogodino
Savinski
Shmuel
Dovid
Bereza
Savinski
Moshva-Leib
Leiv*
Bereza
Savoshchik
Osip
Andrei
Linevo
Seferinyak
Pavel
Ivan
Bialovieza
Segel
Rubin
Shmuil
Bereza
Segel
Khanania
Mordukh
Pruzhany
Segel
Beniamin
Mordukh
Pruzhany
Segel
Borukh
Zorakh
Pruzhany
Segel
Mikhel
Mordukh
Pruzhany
Segel
Leiba
Aron
Pruzhany
Segel
Zorakh
Abram
Pruzhany
Segel
Henakh
Abram
Pruzhany
Segel
Aron-Gershon
Hershko
Pruzhany
Segel
Menko
Simkho
Pruzhany
Segelman
Sholom-Fievel
Zelik
Pruzhany
Seletski
Itsko
Aizik-Leizer
Malech
Seletski
Yossel
Shmuel
Pruzhany
Seletski
Abram
Shmuel
Pruzhany
Seletski
Movsha
Avner
Pruzhany
Seletski
Abram
Itsko
Pruzhany
Seletski
Shmuel
Mordukh
Shereshevo
Semashko
Sidor
Vikent
Pogodino
Serebrakov
Vasili
Ivan
Bialovieza
Serlin
Hersh
Isser
Bereza
Serlin
Dovid
Isser
Pruzhany
Shabrinski
Khaim
Benyamin
Bereza
Shames
Vigder
Yankel
Shereshevo
Shames
Yosel
Vigder
Shereshevo
Shapira
Moishe Shmuel
Borukh
Pruzhany
Shapira
Meer
Srol-Khatskel
Pruzhany
Shapiro
Shimshen
Dovid
Bereza
Shapiro
Yankel
Hirsh
Narevka
Shapiro
Movsha
Hersh
Narevka
Shapiro
Khatskel
Srol
Pruzhany
Shapirshteyn
Itsko
Daniel
Bereza
Shats
Dovid
Hirsh
Bereza
Shchedrovski
Movsha
Aron
Malech
Shebriniski
Benyamin
Abram
Selets
Shebrinski
Aron
Abram
Selets
Shedrovitski
Aron
Shlioma-Khaim
Pruzhany
Sheinbaum
Zelik
Leib
Bereza
Sheinblyum
Abram
Hirsh
Bereza
Sheinfirer
Shlyoma
Yankel
Pruzhany
Sheinfogel
Mordukh
Velvel
Pruzhany
Sheinman
Simkha
Moishe
Shereshevo
Sheinzog
Mordukh
Yosel
Shereshevo
Shereshevski
Nisel
Hertsko
Bereza
Shevelevich
Shmuel-Leib
Pruzhany
Shevinski
Shimen
Yankel
Pruzhany
Shimanski
Feliks
Adam
Pruzhany
Shimanski
Ignatiev
Ivan
Pruzhany
Shimanski
Adam
Lavrenti
Pruzhany
Shimanski
Osip
Ivan
Pruzhany
Shimanski
Nikolie
Lavrent
Pruzhany
Shimenovski
Shaya
Shmuel
Narevka
Shimenovski
Zelman
Shmuel
Narevka
Shimenovski
Hersh
Leib
Narevka
Shimenovski
Shmuel
Berko
Narevka
Shleiski
Dovid
Aizik
Narevka
Shlofman
Shlyoma
Yuda
Pruzhany
Shlosberg
Yankel
Itsko
Bereza
Shmakov
Aleksis
Nikolae
Bialovieza
Shmid
Khaim
Ber
Pruzhany
Shneider
Peisakh
Benyamin
Selets
Shneider
Yankel
Peisakh
Selets
Shneider
Avadyya
Khaim
Shereshevo
Shneider
Aron
Shmuel
Shereshevo
Shneider
Shlyoma
Itsko
Shereshevo
Shneider
Peisakh
Itsko
Shereshevo
Shokherman
Abram
Shereshevo
Shostakovski
Yosel
Fishel
Narevka
Shteinerman
Yosel
Yankel
Bereza
Shteinerman
Movsha
Zavel
Bereza
Shukhmakher
Yossel
Mordukh
Shereshevo
Shults
Henrikh
Bialovieza
Shuman
Elia-Zelik
Shebsel
Pruzhany
Shuster
Abram
Tavye*
Malech
Shuster
Khaim
Dovid
Malech
Shuster
Vigder
Pinkhes
Pruzhany
Shvarts
Aron
Dovid
Pruzhany
Shvarts
Khaim
Rubin
Selets
Shvartsgor
Bendet
Movsho
Shereshevo
Shvats
Movsha
Yankel
Malech
Shvets
Yankel
Aron
Bereza
Sieko
Kaenik
Ivan
Pogodino
Simenovski
Movsha
Srole
Shereshevo
Simonovich
Aleksandr
Semen
Pruzhany
Sinyakov
Ivan
Nikolae
Pruzhany
Sipelevich
Ivan
Lukin
Pruzhany
Sirota
Pesakh
Khaim
Pruzhany
Sirotsinski
Stepan
Vasil
Pruzhany
Skipetrov
Vladimir
Nikolae
Pruzhany
Slepski
Leizer
Osher
Pruzhany
Slonimtser
Leiba
Pruzhany
Smorgon
Zelik
Volf
Narevka
Smorgon
Yankel
Volf
Shereshevo
Smorgron
Mordukh
Volf
Shereshevo
Sobolev
Aleksandr
Viktor
Pogodino
Sobotski
Anton
Leon
Bereza
Sokhor
Nakhman
Nokhem
Bereza
Solovei
Danil
Nikolai
Pogodino
Solovei
Hirsh
Shmuel
Pruzhany
Soloveichik
Osher
Moishe
Malech
Soloveichik
Abram
Movsho
Malech
Soloveichik
Shmuel-Khaim
Kadish
Shereshevo
Soroka
Vasili
Osip
Pruzhany
Soshchitski
Volf
Sholom
Narevka
Soshitski
Khaim
Movsho
Selets
Soshitski
Hersh
Itsko
Selets
Soshitski
Shlioma
Hersh
Selets
Stakon
Yosel
Mordukh
Malech
Starinski
Aron
Leib
Pruzhany
Starinski
Anton
Albert
Pruzhany
Starinski
Nikole
Albert
Pruzhany
Starinski
Matvei
Albert
Pruzhany
Staroselets
Vladislav
Petr
Pruzhany
Starzhinski
Stanislav
Petr
Shereshevo
Stepanov
Georgi
Aleksei
Pruzhany
Struchevski
Stepan
Aleksandr
Pogodino
Stsepur
Vladimir
Nikolae
Pruzhany
Suprunovich
Ivan
Feliks
Pruzhany
Suprunovich
Osip
Pavl
Pruzhany
Sushchik
Grigori
Feodosi
Pogodino
Sydiloviski
Osher-Moishe
Hersh
Bereza
Tabachnik
Aron-Mikhel
Yossel
Pruzhany
Tabolitski
Moishe-Velvel
Leib
Bereza
Talashkevich
Ivan
Pavl
Pogodino
Talashkevich
Pavel
Mikhiel
Pogodino
Tarasevich
Konstantin
Ivan
Bialovieza
Tarmo
Moishe
Yossel
Pruzhany
Telechanski
Shae
Yosel
Bereza
Tenebaum
Berko
Meer
Pruzhany
Tenebaum
Itsko-Dovid
Yankel
Shereshevo
Tenenbaum
Velvel
Shmuel
Pruzhany
Tenenbaum
Abel
Hershko
Pruzhany
Tenenbaum
Khaim
Meer
Shereshevo
Terlikovski
Yulyan
Pavel
Bialovieza
Timochovich
Osip
Andrei
Pruzhany
Timochovich
Mikhail
Andru
Pruzhany
Timukhin
Nikolie
Aleks
Pruzhany
Tkach
Yevel
Zelman
Bereza
Togman
Osher
Elia
Pruzhany
Togman
Movsha Yankel
Osher
Pruzhany
Togman
Elya
Osher
Pruzhany
Tokarevski
Anton
Kazimyr
Pruzhany
Tokarevski
Grigori
Kazimyr
Pruzhany
Trots
Ignati
Semen
Malech
Trotski
Nikolie
Lukin
Der Lukomir.
Trus
Mordukh
Leib
Selets
Tsekhanski
Pavel
Ivan
Linevo
Tsekhevolski
Fishel
Naftole
Narevka
Tserkasevich
Luka
Feliks
Pruzhany
Tserkasevich
Yakov
Feliks
Pruzhany
Tsitsenko
Victor
Vasile
Bialovieza
Tsviklich
Itsko
Movshe
Pruzhany
Tukhman
Leib-Mikhel
Yudel
Bereza
Tukhman
Moishe
Mikhel
Bereza
Turski
Yulyan
Aleksandr
Der. Lukomir.
Tyufyaev
Leonid
Aleksandr
Bereza
Ulezlo
Semen
Fedor
Bialovieza
Ulyaninski
Konstantin
Valeryan
Pruzhany
Unterman
Abram-Yosel
Movsho
Bereza
Urevich
Khaim
Simkha
Pruzhany
Urievich
Abram
Tevel
Pruzhany
Urinski
Elya
Yodik
Pruzhany
Ussakovski
Anton
Konstantin
Pogodino
Utstein
Gershon
Abram-Yankel
Pruzhany
Vainshteyn
Shimel-Ber
Volf
Bereza
Vakula
Anton
Yakovl
Murava.
Vakulski
Anton
Pruzhany
Vakulski
Grigori
Lukin
Pruzhany
Valdshan
Notel
Shmerko
Bereza
Valdshan
Henakh
Hersh
Bereza
Vanevski
Mendel
Khatskel
Narevka
Vantfus
Yosel
Fishel
Pruzhany
Vantfus
Movsha-Nisel
Yosel
Pruzhany
Vargaftik
Shmuel
Mendel
Malech
Vargaftik
L*
Pruzhany
Varon
Abram
Yosel
Narevka
Varon
Yovel
Leib
Narevka
Varsh
Benyamiv
Shlioma
Malech
Varshavski
Abram
Hersh
Selets
Vasilevski
Stanislav
Vikent
Bereza
Vasilevski
Nikolai
Franz
Pruzhany
Vasilevski
Anton
Franz
Pruzhany
Vasilevski
Yosif
Frants
Pruzhany
Vasilevski
Ivan
Aleksandr
Pruzhany
Vasilevski
Anton
Ivan
Pruzhany
Vasilevski
Mikhail
Vikent
Pruzhany
Vasilevski
Frants
Ivan
Pruzhany
Vasilevski
Mikhail
Frants
Pruzhany
Vasiuchenko
Leonti
Pruzhany
Velichanski
Yossel
Berko
Pruzhany
Velvelevich
Khaim-Berko
Benyamin
Selets
Velyoveiski
Henritkh
Aleksandr
Pruzhany
Vengrovski
Osher-Srol
Leizer
Narevka
Vengrovski
Zkharyya
David
Narevka
Verberg
Velvel
Itsko
Narevka
Verkevich
Petr
Petr
Pruzhany
Verkevich
Thoma
Thedor
Pruzhany
Verkholeski
Elkona
Vigder
Pruzhany
Verzhbovski
Viktor
Adolf
Pruzhany
Vibranovski
Leonard
Osip
Pruzhany
Viener
Yudel
Yankel
Bereza
Vienstein
Itsko
Yosel
Bereza
Vienstein
Shmuel
Movsha
Malech
Vigderovich
Itsko-Aron
Yosel-Dovid
Bereza
Vigderovich
Nota
Nisel
Bereza
Vihik
Mordukh
Shmuil
Bereza
Vilderovich
Yossel-Dovid
Leib
Bereza
Vilkanski
Itsko
Monash
Malech
Vinik
Abram-Aron
Shimon
Malech
Vinocur
Naftal
Hirsh
Pruzhany
Vinograd
Movsha-Simkha-Shmuel
Yosel
Bereza
Vinograd
Leizer-Levi
Leib
Bereza
Vinograd
Lipa
Movsha
Malech
Vinograd
Movsha-Itsko
Berko
Malech
Vinogradov
Ivan
Avraam
Murava.
Vinogralov
Vladimir
Dimitri
Bialovieza
Vinokur
Nota
Yosel
Pruzhany
Vinokur
Pinkhes-Yankel
Todres
Pruzhany
Vinyaminov
Nikolie
Rafail
Bialovieza
Virski
Vitali
Nikola
Pruzhany
Visoker
Tsalko
Kiv
Malech
Vitkevich
Adam
Mikhail
Pruzhany
Vitkevich
Lavrenti
Frants
Pruzhany
Vitkevich
Anton
Lavrent
Pruzhany
Vitkevich
Leon
Petr
Pruzhany
Vitkevich
Anton
Mikhiel
Pruzhany
Vittenstein
Isaak
Shlomo
Pruzhany
Vivograd
Movsha
Leib
Bereza
Volchik
Dovid
Osher Anshel
Bereza
Volenets
Rubin-Leib
Rubin
Malech
Volianski
Rubin
Abram
Bereza
Volianski
Shmuel
Zavel
Pruzhany
Volosevich
Konstantin
Lavrent
Bialovieza
Volosevich
Thoma
Feofil
Pruzhany
Volosevich
Ignati
Nikoloa
Pruzhany
Volosevich
Yakov
Thedor
Pudniki.
Volosovich
Demyan
Anton
Murava
Volovelski
Shmuel
Beniamin
Bereza
Volovelski
Srol-Borukh
Elia
Pruzhany
Volyanski
Leizer
Yosel
Narevka
Volyanski
Dovid
Yosel
Narevka
Voshchinski
Sergei
Ignat
Bialovieza
Voskoboynik
Ivan
Lukyan
Pruzhany
Vulfovich
Mordukh
Leib
Bereza
Vysloukh
Kazimyr
Pruzhany
Yablonovich
Sanel
Simkho
Shereshevo
Yablonovitch
Pinkhes
Shereshevo
Yablonski
Yankel Shmaya
Shmuil
Bereza
Yablonski
Srol
Leizer-Shmuel
Pruzhany
Yablun
Osher
Zundel
Pruzhany
Yablun
Srol
Abram
Pruzhany
Yablun
Shilem
Osher
Pruzhany
Yablun
Abram-Itsko
Dovid-Leib
Pruzhany
Yablunovich
Srol
Leizer
Narevka
Yablunovitch
Leizer
Shmuil
Shereshevo
Yaglom
Yankel Shimel
Leib
Pruzhany
Yakovitski
Vladimyr
Yakovl
Pogodino
Yakovitski
Khaim
Leib
Pruzhany
Yakubov
Aleksandr
Semen
Bialovieza
Yalina
Gdal
Dovid
Bereza
Yalovski
Elya
Aizik
Narevka
Yalovski
Meer
Aizik
Pruzhany
Yanitsevich
Ivan
Fom
Pogodino
Yanov
Fedor
Andrei
Pruzhany
Yanovich
Ovsei
Yossel
Pruzhany
Yanovich
Abram Itsko
Leib
Pruzhany
Yanovich
Mendel
Todres
Pruzhany
Yanovich
Mordukh
Itsko
Pruzhany
Yanovich
Shlioma
Pinkhes
Pruzhany
Yanovich
Ovsei
Shmuel
Pruzhany
Yanovitch
Srol
Abram
Pruzhany
Yanovitch
Shmuel
Todris
Pruzhany
Yanovitch
Itsko
Shmuel
Pruzhany
Yanovitch
Yudel
Leib
Pruzhany
Yanovitch
Movsha
Yosel
Pruzhany
Yanpolets
Methodi
Methody
Pogodino
Yaroshevich
Moisha
Beniamin
Pruzhany
Yarotski
Andrei
Semen
Pogodino
Yarotski
Afanasi
Vasil
Pruzhany
Yarov
Dovid Moishe
Shebsel
Pruzhany
Yarzhembovich
Vadislav
Ivan
Bialovieza
Yaver
Shlioma Moishe
Abram
Shereshevo
Yavorski
Pavel
Feliks
Pruzhany
Yelski
Srol
Moishe
Pruzhany
Yelski
Yankel
Yudel
Selets
Yevsyuk
Fievel
Pruzhany
Yezernitski
Yossel
Ovsei
Selets
Yolop
Ura-Lipa-Shmuel
Benyamin
Bereza
Yolop
Itsko-Dovid
Shmuil
Selets
Yoselevski
Yosel
Ovsei
Bereza
Yoshia
Rubin
Pruzhany
Yudelevski
Beinesh
Rafal
Shereshevo
Yudevich
Yukhnen*
Yudel
Bereza
Yudevich
Nokhem
Yudel
Pruzhany
Yudkovski
Shakhna
Itsko
Pruzhany
Yurimski
Timofei
Timofe
Bialovieza
Yurpenson
Georpi
Georpy
Bialovieza
Yustimski
Yosif
Peter
Pruzhany
Zabludovski
Yankel
Mordukh
Narevka
Zagursi
Mikhail
Anton
Pogodino
Zaidman
Khaim
Mordukh
Pruzhany
Zak
Peisakh
Borukh
Pruzhany
Zak
Shlioma
Borukh
Pruzhany
Zakgeim
Zelman
Srol
Bereza
Zakgeim
Abram
Shamel
Bereza
Zakgeim
Leib
Shevel
Pruzhany
Zakheim
Beniamin Mordukh
Yankel
Bereza
Zakheim
Dovid
Khaim
Pruzhany
Zakhiem
Abram
Dovid
Pruzhany
Zakin
Mordukh
Rafal
Bereza
Zaleski
Meer-Yosel-Itsko
Yankel
Bereza
Zalevski
Voleslav
Nikolai
Pruzhany
Zaltsman
Srol-Hersh
Dovid
Pruzhany
Zaltsman
Dovid
Yuzp*
Selets
Zalushski
Yankel
Abram-Itsk
Shereshevo
Zamukhavski
Nokhem
Borukh
Malech
Zamukhavski
Yankel
Ovsei
Pruzhany
Zamukhavski
Berko
Borukh
Pruzhany
Zamukhavski
Zundel
Borukh
Pruzhany
Zanozinski
Anton
Anton
Bereza
Zaritski
Yudel
Noto
Shereshevo
Zaustsimski
Gyacheslav
Platon
Bialovieza
Zavelnich
Yossel
Itsko
Bereza
Zavlnich
Yankel
Itsko
Bereza
Zbar
Shaya
Simkha
Pruzhany
Zelenetski
Hilel
Yosel
Pruzhany
Zelevich
Fedor
Ignat
Pruzhany
Zeltser
Itsko
Abel
Pruzhany
Zen
Leonti
Steian
Bialovieza
Zhuchenya
Anton
Nester
Malech
Zhuk
Srol
Leib
Malech
Zhuk
Moishe Shmuel
Aron
Malech
Zhuk
Leizer
Yankel
Malech
Zhuk
Rubin-Shimen
Leib
Malech
Zhuk
Yankel
Leib
Malech
Zhukovski
Mikhail
Vasil
Pruzhany
Zhukovski
Ivan
Anton
Pruzhany
Zhvalikovski
Nikolai
Anton
Pruzhany
Zhvalikovski
Yakov
Ivan
Pruzhany
Zhvalikovski
Ivan
Ivan
Pruzhany
Zibzakh
Movsha
Mordukh
Shereshevo
Zilberberg
Abram
Hirsch
Pruzhany
Zilbershteyn
Moisha
Leizer
Pruzhany
Zilberstein
Movsha-Elya
Mordukh
Shereshevo
Zinger
Shlioma
Ber
Narevka
Zivzakh
Lipa
Zorakh
Shereshevo
Zizemski
Khaim
Mordukh
Pruzhany
Zlotnik
Movsha-Srol
Yosel
Shereshevo
Zlotnik
Mordukh-Aron
Meer
Shereshevo
Zlotnotski
Mordukh
Yosel
Bereza
Zlotogur
Abram
Srol
Malech
Zorakhovich
Velvel-Elya
Meer
Bereza
Zorda
Yankel
Abram
Pruzhany
Zuber
Abram
Dovid
Pruzhany
Zunshien
Mordukh
Movsha
Bereza
Zuseliovich
Movsha
Srol
Pruzhany
Zusmanovich
Srol
Borukh
Pruzhany
Zverkovski
Nikolie
Stanislav
Bialovieza


                       |  CPSA home page | General PSAPrevious  (Surnames G-P) |

                       Copyrighted. ©CPSA. 1998, 1999, 2000. All rights reserved.