DUMA (Voters Lists) 1912 by Shtetl

SURNAME GIVEN NAME FATHER PLACE
BARK Evald Herman Bialoviez
BOLBOT Konstantin Osip Bialoviez
CHIZH Aleksander Yakov Bialoviez
ECHIMOV Vasili Yakov Bialoviez
GRIGOREV Aleksander Semen Bialoviez
GRIGORIK Pavel Gerasim Bialoviez
GROL Ivan Avgust Bialoviez
KAPTSILOVICH Isaak Andrei Bialoviez
LEONCHUK Stepan Yakov Bialoviez
LISOVETZ Stepan Lev Bialoviez
LITSKEVICH Kalenik Ivan Bialoviez
NEVRLI Yosif Vilhelm Bialoviez
OKSYUTICH Stepan Semen Bialoviez
PERNO Nikolai Nikolai Bialoviez
PERVUCHIN Ivan Arsene Bialoviez
RABCHUK Aleksander Onufre Bialoviez
REK Henrich Yakov Bialoviez
SHULTZ Henrikh   Bialoviez
TERLIKOVSKI Yulyan Pavel Bialoviez
ULEZLO Semen Fedor Bialoviez
YAKUBOV Aleksander Semen Bialoviez
GORBACHUK Anton Semen Bialovieza
KALACH Dedor Ilich Bialovieza
VINYAMINOV Nikolie Rafail Bialovieza
ATTINGER Edmund Osip Bieloviez
CHESHEIKO Michail Yakov Bieloviez
BERUTA Laneel Stepan Bolshyye Galyen
DAREVSKI Ivan Semen Linovo
DMITRUK Yakov Luchin Linovo
VINOGRADOV Ivan Avraam Murava.
AIZENSTEIN Meer Berko Narevka
AIZENSTEIN Itzko Berko Narevka
AIZENSTEIN Berko Hersh Narevka
AVGUSTOVER Dovid Itsko Narevka
BACHRACH Abram Urmy Narevka
BARAN Shmuilo Simcha Narevka
BARILKOVSKI Shloima Shmerko Narevka
BAS Yovna Are Narevka
BAS Yankel Are Narevka
BIRENBAUM Yudel Aron Hirsh Narevka
BIRENBAUM Aron Hersh Yudel Narevka
BLYACHAR Movsha Dovid Velvel Narevka
BLYACHAR Chiem Velvel Tzalko Narevka
BROIDA Kiva Meshel Narevka
CHAIT Mikhel Iser Narevka
CHERNICHOV Chatskel Leim Narevka
CHIZITSKI Yosel Hersh Narevka
DREZDELS Tevel Shmul Narevka
DREZDELS Srol Boruch Narevka
EPSTEIN Abram Itsko Moishe Narevka
FABRIKANT Aizik Yosel Narevka
FLIKER Itzko Nachman Narevka
FRIDMAN Meshel Shepsel Narevka
GARBARSKI Fievel Abram Narevka
GELER Chaim Movsha Narevka
GELER Morduch Chaim Narevka
GOFMAN Yovel Hersh Narevka
GOFMAN Benyamin Hersh Narevka
GOFMAN Hersh Leib Narevka
GOLDATSKI Movsha Yosel Narevka
GOLDMAN Gdal Zimel Narevka
GOLNER Chaim-Leizer Movsha Narevka
IZBUTSKI Abel Chono Narevka
IZBUTSKI Dovid Chono Narevka
IZBUTSKI Dovid Chaim Narevka
IZBUTSKI Chaim Dovid Narevka
KAGAN Froim Morduch Narevka
KANTOR Khaim Shmuel Tzodik Narevka
KEILES Hersh Abram Narevka
KOLNER Michel Lozer Narevka
KRUSHNIANSKI Zelik Velvel Narevka
KURKIN Berko Hersh Narevka
KUSOVITSKI Dovid Yosel Narevka
KUSOVITSKI Yosel Dovid Narevka
KUSOVITSKI Hiler Yosel Narevka
LIMANSKI Berko Movsho Narevka
LINEVSKI Ovsei Hersh Narevka
LINEVSKI Abram Ovsei Narevka
LINKOVSKI Naftol Itzko Narevka
MARANTZ Movsha Zelik Narevka
MEDNIK Shlyoma Chiem Narevka
MILISHKOVSKI Velvel Leib Narevka
NEMERZHANSKI Morduch Hersh Narevka
NEMERZHANSKI Chaim Morduch Narevka
NITUPSKI Leib Dovid Narevka
OCHRIMSKI Leib Hersh Narevka
PRIBUTSKI Chaim Falk Narevka
RIMAR Mordukh Itzko Narevka
RISHELEVSKI Shama Uzel Narevka
RUBINSTEIN Benyamin Yosel Berko Narevka
SHAPIRO Yankel Hirsh Narevka
SHAPIRO Movsha Hersh Narevka
SHIMENOVSKI Shaya Shmuel Narevka
SHIMENOVSKI Zelman Shmuel Narevka
SHIMENOVSKI Hersh Leib Narevka
SHIMENOVSKI Shmuel Berko Narevka
SHLEISKI Dovid Aizik Narevka
SHOSTAKOVSKI Yosel Fishel Narevka
SMORGON Zelik Volf Narevka
SOSHCHITSKI Volf Sholom Narevka
TSECHEVOLSKI Fishel Naftole Narevka
VANEVSKI Mendel Chatskel Narevka
VARON Abram Yosel Narevka
VARON Yovel Leib Narevka
VENGROVSKI Osher Srol Leizer Narevka
VENGROVSKI Zecharya David Narevka
VERBERG Velvel Itzko Narevka
VOLYANSKI Leizer Yosel Narevka
VOLYANSKI Dovid Yosel Narevka
YABLUNOVICH Srol Leizer Narevka
YALOVSKI Elya Aizik Narevka
ZABLUDOVSKI Yankel Morduch Narevka
ZINGER Shlioma Ber Narevka
ABRAMCHIK Nikifor Ivan Okol. Luchits.
MIZEVICH Aleksander Michiel Pogodin
BILDEIKO Vasily Semen Pogodino
BORUSHKO Leb Michiel Pogodino
FILIMONOVICH Konstantin Aleksander Pogodino
FRIDMAN Moishe Leizer Yankel Pogodino
FRIDMAN Hirsh Moishe Leizer Pogodino
KRITSKI Yosif Vikent Pogodino
MARTSYUK Maksim Yakov Pogodino
MORDAN Nikodim Aleksander Pogodino
MSHAR Foma Michiel Pogodino
PLATONOV Ivan Pavlov Pogodino
RADIVONYUK Yevgeni Gavril Pogodino
SIEKO Kaenik Ivan Pogodino
SOLOVEI Danil Nikolai Pogodino
VOLOSEVICH Yakov Thedor Pudniki.

Home Page  Index to Exhibits