1897 PRUZHANY UYEZD VSYA ROSSIA

SURNAME NAME ACTIVTY PLACE
AIZENSHTEIN Yank. Haim Bread - Grain Shereshev
BIRENBAUM Movsha Sholom Iron/Manufactured goods Shereshev
BREMEROVA Gindlya Iron Shereshev
CHEHANOVETS Srul Dav Haberdashery Shereshev
CHEHANOVETS Srul Dav. Iron Shereshev
CHEHANOVETS Srul Dav. Manufactured goods Shereshev
GALPERN Bendet Glue preparing Shereshev
GOLDBERG Yamna Mind Grocery Shereshev
KAPLANSKAYA Pelta Alkon Grocery Shereshev
KLEINERMAN Abram. Glue preparing Shereshev
KOTOVSKAYA Hana Abr Grocery Shereshev
KOZEL Sheina Grocery Shereshev
KRASINSKY Felix Yulian Drugstore Shereshev
KRINSKAYA Hana Dav. Grocery Shereshev
KROMAN Hona Bread - Grain Shereshev
LEIMAN Shamel Gershk. Leather Shereshev
LEVITSKAYA Etka. Grocery Shereshev
MANETS Tesha Yeast Shereshev
PINSKY Sholom Litm Haberdashery Shereshev
PINSKY Sholom Litm Manufactured goods Shereshev
POLYAKEVICH Zlata Haberdashery Shereshev
POLYAKEVICH Fasha Leib Plates and Dishes Shereshev
PRAISMAN Sora Itsk Manufactured goods Shereshev
VAINER Yank. Movsh Bread - Grain Shereshev
VAINSHTEIN Aron Gersh Glue preparing Shereshev
VAINSHTEIN Aron Iosel. Bath-house Shereshev
VAITSLINDLER Rivka Sahar Grocery Shereshev
VALDMANOVA Hana Grocery Shereshev
VEITSMAN Dvosha Grocery Shereshev
VOLCHIK Dav. Anshel Bread - Grain Shereshev
YANOVICH Movsha Bread - Grain Shereshev
YUDELEVSKAYA Dinya Yank. Haberdashery Shereshev
YUDELEVSKAYA Dinya Yank. Manufactured goods Shereshev
YUDELEVSKAYA Dinya Yank Spirits Shereshev

 

Home Page  Index to Exhibits People of Shereshev