PRUZINERS IN CUBA

FROM RIGHT TO LEFT
 STANDING
MOSHE GOLDBER
YOSHKE BERGER
YACOV ISRAELIT
YUDEL SELETSKY
FREIDKE KOTRANSKY
MANIE BAIZER
UNKNOWN
LEIBEL ZAMONOVSKY
YOSEL PERKAL
UNKNOWN
 SITTING
 YECHIEL GOLDBERG
SOLOMON ZISKOWITSH
FRIDA RASHBOIM
HENACH TELECHASNKY
VELVEL ISRAELIT
LEIBEL SHIVINSKY

Home  Index to Exhibits Various Lists