DUMA VOTER LISTS  1907

Pruzhany Uyzed   Alpha TAB - VUS

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

TABACHNIK

Aron

Mihelev

475

TABOLITZKI

Iosel

Yankelev-Uriev

4000

TARMO

Movsha

Ioselev

0

TELEHANSKI

Shaya-Iosel

Leybov

150

TENENBAUM

Berko

Meerov

0

TINENBAUM

Abel

Gershov

 

TINENBAUM

Berko

Meerov

100

TINENBAUM

Itsko Dovid

Yankelev

60

TISHUHIN

Nikolay

Aleksandrov

70

TKACH

Zelman

Yankelev

40

TKACH

Evel

Zelmanov

50

TOGMAN

Osher

Elev

350

TOGMAN

Movsha

Yankel-Osherov

 

TOGMAN

Elya

Osherov

 

TRUS

Gavriel

Yankelev

300

TRUS

Morduh

Leybov

140

TSIRULNIK

Benyamin

Shliomov

25

TSVIKLICH

Itsko

Movshov

 

TUHMAN

Leyb

Yudelev-Mihelev

700

TUHMAN

Movsha

Yudelev-Mihelev

350

TUHMAN

Meer

Yudelev

200

TZAROF

Movsha

Shebse

0

UNTERMAN

Abram-Iosel

Movshev-Gershov

1500

URIEVICH

Tevel

Morduhov

290

URIEVICH

Abram

Tevelev

70

URIEVICH

Haim Simha

Berkov

200

URINSKI

Elya

Tzodikov

700

VALDMAN

Abram

Ayzikov

0

VANDSHON

Abram-Aron

Shmerkov

100

VANDSHON

Notel

Shmerkov

100

VANDSHON

Genah

Gershkov

80

VANEVSKI

Movsha

Aronov

70

VANTFUS

Iosel

Fishelev

100

VANTFUS

Movsha Nisel

Ioselev

0

VARSHAVSKI

Abram

Gershov

70

VARSHAVSKI

Srol Shmuel

Elev

40

VATZKI

Nisel

Movshev

30

VATZKI

Itzko

Niselev

0

VATZKI

Orel

Movshev

0

VAYNER

Yudel

Yankelev

140

VAYNSHTEYN

Leyba

Movshov

130

VAYNSHTEYN

Abram

Itzkov

0

VAYNSHTEYN

Shmuel

Movshov

250

VELICHANSKI

Iosel

Berkov

125

VELVELIOVICH

Haim-Berko

Beniaminov

100

VERBIN

Abram

Shliomov

80

VIGDEROVICH

Itzko-Aron  Iosel

Dovidov

150

VILKANSKI

Itzko

Manesov

40

VINER

Srol

Movshov

150

VINIK

Morduh

Shmuilov

200

VINOGRAD

Bencion

Alev

350

VINOGRAD

Lipa

Movshov

110

VINOGRAD

Itzko Ber

Movshov

200

VINOGRAD

Movsha Simha

Shmuilov

350

VINOGRAD

Berko

Shmuilov

350

VINOGRAD

Iosel

Shmuilov

80

VINOGRAD

Leyzer Leviy

Leybov

100

VINOKUR

Naftel

Gershov

150

VINOKUR

Nota

Ioselev

100

VOLOVELSKII

Shmuel

Benyaminov

950

VOLUNETZ

Ruvin Leyb

Shmuilov

100

VOLYANSKI

Leyzer

Sholomov

75

VOLYANSKI

Dovid

Sholomov

75

VOLYANSKII

Rubin

Abramov

400

VOLYANSKII-EZERNICKII

Iosel

Ovseev

620

VORON

Iovel

Leybov

80

VORON

Abram

Iovelev

120

VUSOKER

Tzalko

Kivov

150

VUSOTZKI

Movsha Haimov

Gershov

100