DUMA VOTER LISTS  1907

Pruzhany Uyzed   Alpha NAH -  OSI

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

NAHMENS

Aron

Zundelev

75

NAHMENS

Iosel

Abramov

40

NAHMENS

Ruvin

Ioselev

70

NATENTZON

Nohim

Morduh Gershov

450

NAYBRIV

Zelman

Movshov

280

NAYBRIV

Movsha

Leybov

140

NEMERJANSKI

Haim

Morduhov

175

NETUPSKI

Leyba

Dovidov

225

NEVYADOMSKI

Leyzer

Abramov

60

NIBOSCHIN

Movsha

Berkov

300

NIKOLAYUK

Yakov

Grigorev

168

NIRENBER

Itsko Dovid

Haimov

175

NIRENBLAT

Haikel

Movshov

600

NIRENBLAT

Shlioma

Nevah Movshov

320

NIRENSHTEYN

Yankel

 

 

NIRENSHTEYN

Elya-Iosel

Leyzerov

80

NISELBAUM

Movsha

Ehielev

300

NISELBAUM

Rubin-Ehiel

Nisonov

100

NITSBERG

Uzel

Movshov

200

NITSBERG

Movsha

Dovidov Osherov

150

NITSBERG

Yudel

Haimov

100

NITSBERG

Benyamin

Abramov

225

NITSBERG

Abram

Lipov

 

NITSBERG

Vigder

Benyaminov

 

NITSBERG

Abram Morduh

Zundelev

 

NITSBERG

Simha Gersh

Zundelev

 

NITSBERG

Ninhes

Yudelev

 

NITSBERG

Movsha-Ber

Gertskov

240

NITSBERG

Dovid-Osher

Nohemov

140

NITSBERG

Aron

Abramov-Itskov

200

NITZBERG

Geruko

Abramov

900

NITZBERG

Iosel

Sholomov

0

NITZBERG

Nevah

Movshov Leibov

900

NITZBERG

Sender

Sholomov

0

NITZBERG

Sholom

Benyaminov

860

NITZBERG

Sholom

Movshov Leibov

1050

NLUBERG

Morduh

Mihelev

100

NOHEMOVSKI

Dovid

Rafalov

620

NOSHBERG

Iosel

Itzkov

400

NOVIK

Abram

Movshev

25

NOVIK

Yankel-Shmuel

Tsodikov

100

NOVIK

Shmuel-Dovid

Ioselev

100

NOVIK

Leyzer

Shmuylov

200

NOVIK

Gersh

Shaev

80

NOVINSKI

Zelik

Abramov

340

NOVINSKI

Yankel-Zelik

Abramov

30

NOVINSKI

Haim

Berkov

60

NOVOSADSKI

Dovid

Benyaminov

100

NUN

Ovsey

 

120

NUSBAUM

Solomon

Leibov

1800

OGUZ

Aron-Zelik

Movshov

60

OGUZ

Shevel

Abramov

200

OHRIMSKI

Leyba

Haimov

45

OKOLNITSKI

Idel

Leybov

160

OKOLNITZKI

Berko

Berkov

350

OKRAINETS

Haim

Morduhov

50

OLHOVICH

Leyzer

Haimov

100

OLKES

Movsha

Nahmanov

300

OLSHEVSKI

Haim-Zelik

Movshev

 

ORLINSKI

Fishel

Gdaliev

0

ORMYANSKI

Elya

Shliomov

 

OSIPOVICH

Zimel

Getselev

100