DUMA VOTER LISTS  1907

Pruzhany Uyzed   Alpha LAB - MUR

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

LABZOVSKI

Meer-Gersh

Ayzikov

200

LAPIN

Zavel

Niselev

80

LASHED

Itsko

Abramov

140

LEBERSHTEIN

Yudel

Leib Gershkov

300

LEBERSHTEYN

Shlioma

Yudelev

250

LEDER

Ovsey

Dovidov

60

LEEIMAN

Shamshel

Shimanov

300

LEV

Morduh

Tsodikov

 

LEV

Tsodik

Zavelev

 

LEV

Movsha

Benyaminov

120

LEVASHEVSKI

Yankel

Morduhov

300

LEVIN

Vigdor

Ioselev

1000

LEVIN

Zimel Simhov

Itzkov

575

LEVINBUK

Shmuel

Gersh Ynkelev

350

LEVINSON

Vulf

Gershov

400

LEVISH

Zelman

Abramov

600

LEVITA

Movsha

Leyberov

100

LEVITA

Smuel-Leyb

Morduhov

50

LEVITA

Aron

Itsko

 

LEVKOVICH

Zelman

Rafalov

490

LEYBOVICH

Haim

Mihelev

100

LEYZEROVICH

Shmerko

Movshov

125

LIFSCHITS

Meer

Shamshonov

130

LIFSCHITS

Shevel

Itskov

80

LIFSHITS

Yankel

Haimov

 

LIFSHITZ

Alkona

Meerov

300

LIFSHITZ

Vulf

Notkov

300

LINEVSKI

Yankel

Zelikov

 

LINEVSKI

Leyb

Morduhov

120

LINEVSKI

Ovsey

Gershov

40

LINEVSKI

Abram

Ovseev

25

LINKOVSKI

Itsko

Abramov

100

LIPSHTEYN

Leyba

Shmuylov

 

LISKER

Gavriel

Morduhov

150

LISKER

Morduh

Peretsov

140

LISKOVICH

Gerasim

Aleksandrov

150

LISKOVSKI

Shlioma

Leybov

100

LITKOVSKI

Itsko

Meerov

140

LITVINSKI

Mihel

Zelmanov

 

LIVSHITS

Abram-Leyzer

Yankelev

100

LIVSHITS

Zusel

Tanhumov

0

LONDON

Itsko

Yankelev

 

LOZOVSKI

Froim

Gershov

410

LURIYA

Haykel

Berkov

150

LYASMAN

Srol

Elev

60

LYATSKI

Yankel

Ioselev

 

LYUBASCHEVSKI

Yankel

Shepshelev

60

LYUBASHEVSKI

Abram

Itzko Hatzkelev

1400

LYUBASHEVSKI

Gershon

Ynkelev

400

LYUBESCHITS

Abram-Movsha

Dovidov

 

LYUBESCHITS

Abram

Elev

 

LYUBOSHITSKI

Berko

Leybov

75

LYUBOSHITSKI

Itsko 

Berkov

200

LYUBOSHITZ

Leizer

Itzkov

585

LYUBOSHITZ

Movsha

Dovid Elev

35

LYUKEVICH

Ivan

Lukin

270

MAHLEDER

Meer

Antonov

170

MALEKIY

Itsko

Yankelev

70

MALETSKIY

Osher

Mendelev

90

MALIL

Boruh Movsha

Leyzerov

 

MATOVSKI

Gersh

Itzkov

300

MAYSTER

Shmuylo

Itskov

100

MAYSTER

Iosel

Itskov

150

MELAMED

Abram

Simhov

300

MENDELIOVICH

Dovid

Mendelev

300

MENDELIOVICH

Shlioma

Tsodikov Mendelev

200

MENDELIOVICH

Mendel

Volfov

120

MESHENGISER

Morduh

Shmerkov

300

MILETSKI

Elya

Berkov

100

MILETSKI

Iosel

Elev

100

MILHIKER

Leizer

Velvelev

400

MILHIKER

Movsha

Orelev

140

MILISHKOVSKI

Leib

Abramov

315

MILLER

Itzko

Yankelev

500

MILNER

Abram

Litov

220

MINTS

Srol

Nohemov

 

MINTS

Fishel

Nohemov

 

MINTZ

Movsha Osher

Gershov

1325

MIRKOVICH

Mihail

Filippof

 

MIRONOVICH

Ivan

Stepanov

100

MIRONOVICH

Stepan

Mihaylov

144

MOKRANSKI

Gershko

Movshov

70

MOKRANSKI

Aron

Movshov

85

MOLCHADSKI

Iosel

Haimov

 

MOLODOVSKI

Bendet

Leibov

300

MONDER

Gershko

Itzkov

450

MOSTOVLYANSKI

Iosel

Leibov

1450

MOSTOVLYANSKI

Morduh

Leibov

1000

MOVSHOVICH

Benyamin

Volfov

650

MOVSHOVICH

Ninhes

Ioselev

200

MOVSHOVICH

Ovsey

Shmuylov

 

MOVSHOVICH

Iosel

Benyaminov

 

MUHAVSKI

Fishel

Elev

120

MUHAVSKI

Gersh

Abramov Meerov

 

MURAVSKI

Aron

Gershov

400

MURAVSKI

Iosel

Aronov

120

MURAVSKI

Zimel

Aronov

200

MURAVSKI

Shimshov

Gershov

100