DUMA VOTER LISTS  1907

Pruzhany Uyzed   Alpha KAC - KVE

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

KACHANOVICH

Abram

Morduhov

 

KAGAN

Yankel

Borduh Morduh Gdaliev

350

KAGAN

Iosem Yudel

Itskov

 

KAGAN

Shimel

Movshov

45

KAGAN

Shlioma

Sheymov

250

KAGAN

Tsalko

Sheymov

50

KAGAN

Morduh Gdalya

Ehielev

150

KAGAN

Froim

Morduhov

80

KAGAN

Itsko-Shlioma

Ioselev

215

KAGANOVICH

Itsko-Srol

Ioselev

175

KAGANOVICH

Morduh

Simhov

275

KAGANSKI

Berko

Movshov

100

KAIBKAUF

Povzer

Berkov

400

KAMENETSKI

Mendel

Shliomov

150

KAMENETSKI

Shimshon

Shilemov

120

KAMENETSKI

Leyzer

Shevahov

50

KAMINSKI

Movsha

Velvel Kalmanov

500

KANBKAUF

Gersh

Abramov

60

KANBKAUF

Zelman

Yankelev

160

KANBKAUF

Abram

Yankelev

140

KANBKAUF

Shevel

Zelmanov

250

KANBKAUF

Leyba

Zelmanov

180

KANPLAN

Abram

Itzko Aronov

400

KANTOR

Abram Itsko

Ioselev

30

KANTOR

Gershko

Tsalkov

150

KANTOR

Haim

Shmuilov

140

KAPEL

Movsha

Shahnov

150

KAPLAN

Abram

Movshov

0

KAPLAN

Itzko

Vigdor

400

KAPLAN

Leyba

Shliomov

 

KAPLAN

Aron Leyzer

Movshov

180

KAPLAN

Yudel

Movshov

139

KAPLAN

Abram Morduh

Yankelev

80

KAPLAN

Shmuylo Itsko

Ioselev

150

KAPLAN

Yankel

Shmuilov

430

KAPLAN

Abram Gersh

Nehemiev

40

KAPLAN

Aron Gersh

Shmuilov

40

KAPLAN

Iser

Yankelev

100

KAPLAN

Mihel

Abramov

60

KAPLAN

Abram

Morduhov

60

KAROMITSKI

Gilel

Gershov

250

KAROMOTZKI

Gersh

Leib Itzkov

300

KASHITS

Morduh

Yankelov

 

KATOVSKI

Shimon

Ynkelev

440

KATS

Nosel-Yankel

Ariev

150

KATS

Gershko

Ariev

100

KATS

Dovid

Abramov

200

KATS

Berko-Leyb

Abramov

85

KATS

Hatskel

Lipov

100

KATS

Abram

Morduhov

35

KATS

Movsha

Froimov

120

KATS

Haim-Dovid

Ayzikov

30

KATS

Ayzik

Haimov-Dovidov

175

KATS

Morduh Ber Dovid

Osherev

 

KATS

Itsko

Dovidov Osherov

 

KATS

Shamshel

Itskov Shliomov

 

KATS

Nota

Gershov

 

KATS

Aron

Morduhov

 

KATS

Yudel

Gershov

 

KATS

Iser

Mihelev

60

KATZ

Aron

Sanelev

375

KATZ

Dovid

Osher Notov Movshev

450

KATZ

Itzko Shlioma

Sanelev

800

KAZAK

Gershko

Zelikov

160

KEDALOV

Evgeniy

Grigorevich

600

KESLER

Aron

Abramov

 

KEYFOR

Benyamin

Shimshelev

100

KEYLER

Orel

Shmuilov

130

KEYLER

Gersh

Abramov

140

KILINSKI

Aron

Kalmanov

0

KIPEN

Morduh

Abramov

100

KIPEN

Abram Leyb

Noskov

170

KIPIN

Noah

Dovidov

120

KIRZNER

Nehemia

Abramov

580

KIRZNER

Mendel

Yankelev

60

KIRZNER

Sholom

Zelikov

180

KIVATINETS

Zelman

Lipov

175

KIVATINETS

Tsalko

Lipov

200

KLEINERMAN

Meer

Zelikov

450

KLENITZKI

Leib

Shaev

0

KLEYMAN

Morduh

Yankelev

150

KLEYNFUNAN

Shlioma

Zelikov

 

KLEYNSHTUB

Fayvel

Shmuilov

120

KOLNER

Haim

Mihelev

 

KOLTUN

Iosel

Abramov

110

KOLTUN

Shlioma

Shebselev

80

KOLYADITSKI

Yudel

Gershov

150

KOMENKERD

Gershko

Gertskov

150

KOPERMAN

Mihel

Dovidov

100

KORCHEMKER

Lipa

Movshev

100

KORCHEMKER

Leyba

Movshov

70

KORENBLYUM

Sholom

Nohimov

200

KORONETZKI

Shmuel-Iosel

Fishelev

550

KORSHENBLYUM

Srol

 

 

KOSOVITSKI

Iosel

Dovidov

30

KOSOVITSKI

Giler

Ioselev

25

KOSTYUK

Leib

Dovidov

100

KOTOVSKI

Mates

Ioselev

120

KOTRANSKI

Shlioma-Dovid

Haimov

150

KOVAL

Orel

Shliomov

200

KOVALOK

Morduh

Leybov

40

KOZIOL

Itzko

Notov

350

KRASNIK

Iosel Yankel

Kopelev

 

KRASNIY

Kalman

Nehmiev

100

KRASNIY

Abram

Nehmiev

145

KRASNIY

Simha

Kolmanov

 

KRASNIY

Yudel

Nehemiev

 

KRASNIY

Iosel

Nehemiev

 

KRASNOFARBER

Elya-Yuhon

Mendelev

175

KRASNOFARBER

Simha

Mendelev

60

KRAVCHIK

Aron-Movsha

Leybov

40

KRAVCHIK

Iosel-Zelman

Itskov-Yankelev

85

KRAVCHIK

Zoroh

Gershov

260

KRAVCHIK

Movsha Mendel

Itskov

 

KRAVCHIK

Iosem 

Elev

50

KRAVETS

Yankel

Teviev

150

KRAVETS

Mihel

Abramov

150

KREINERMAN

Abram

Sholomov

360

KREIVES

Itzko

Nahmanov

1800

KREMER

Abram

Zelman Ioselev

300

KREMER

Iosel

Berkov

280

KREYNERMAN

Zelik

 

 

KREYNGEL

Shaya

Abramov

200

KRIGER

Simha Iosel

Morduhov

1500

KRIGER

Simha

Ioselev-Morduhov

 

KRINSHTAR

Itsko Movsha

Srolev

160

KRINSKI

Iosel

Morduh Shmerkov

400

KRINSKI

Beynem

Sanelev

150

KRINSKI

Shmerko

Senelev

250

KROMAL

Movsha

Honov

 

KROMAN

Shlioma

Srolev

60

KRONIK

Aron

Itskov

125

KRONSHTAT

Aron

Itzkov

450

KRONSHTAT

Faykel

Morduhov

300

KRUGMAN

Movsha

Zelmanov

560

KRUGMAN

Zelman

Movshov

340

KRUGMAN

Gershko

Movshov

70

KRUGMAN

Getsel

Srolev

100

KRUGMAN

Simha

Gershkov

80

KRUGMAN

Morduh

Shmuilov

200

KRUTZKI

Elya

Volfov

3600

KULIK

Leyba

 

 

KULISHEVSKI

Iosem 

Movshov

75

KUNIK

Haim

Yankelev

100

KUPERMAN

Todres

Shmuilov

 

KVENMAN

Yankel

Abramov

260