DUMA VOTER LISTS 1907

Pruzhany Uyzed   Alpha CHE - FUR

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

CHERCHEVSKI

Aron

Movshov

100

CHERCHEVSKI

Zavel

Aronov

115

CHERCHEVSKI

Iosel

Movshov

40

CHEREMISKIN

Stepan

Agafonov

200

CHEREVSKI

Simha

Aronov

 

CHERKES

Fgersh

Leyb

80

CHERVINSKI

Yakov

Yakovlev

114

CHIJITSSKI

Mendel

 

75

CHIJITSSKI

Iosel

Gershkov

40

CHIJITSSKI

Shebsel

Gershkov

50

DAVIDOVICH

Iosel-Gersh

Shimonov

125

DAVIDZON

Lev

Aronov

 

DAVIDZON

Ovsey

Movshev

130

DERECHINSKI

Leizer

Meilahav

300

DERECHINSKI

Mihel

Leizerov

350

DINERMAN

Zavel

Gershkov

100

DITKOVICH

Niotan-Itsko

Gertskov

85

DIVAK

Leyb

Morduhov

200

DMITRENKO

Avraam

Andreev

 

DOLINSKIY

Morduh

Movshev

60

DOMBROVITSKI

Girsh

 

 

DOVIDOVICH

Shimshel

Yudelev

140

DRANITSKI

Movsha-Aron

Haimov

120

DREZDELC

Tevel

Shmuylov

50

DREZDELS

Srol

Boruhov

25

DRUKER

Meer

Leybov

80

DVORETSKI

Itsko-Volf

Yudelev

120

DVORETSKI

Meer-Leyb

Tsodikov

140

EDELMAN

Iosel

Benyaminov

35

ELFANSHTEYN

Shaya

Benyaminov

0

ELIN

Haim-Velvel

Leybov

 

ELMAN

Zelman

Benyaminov

0

ELMAN

Benyamin-Dovid

Zelmanov

150

ELMAN

Movsha

Niselev

50

ELPERIN

Shaya

Abramov

250

ELSKI

Srol

Movshev

40

ELSKI

Yankel

Yuzpov

70

ENSHTEYN

Dovid

Girshov

850

ENSHTEYN

Shmuel

Pinhesov

800

ENSHTEYN

Abram-Itzko

Movshev

350

EPELBAUM

Aron-Iser

Ioselev

1000

EPELBAUM

Lipa

Ioselev

300

EPELBAUM

Morduh

Simhov

100

EPELGRAD

Benyamin

Shamshelev

100

EPENTREGER

Itsko-Movsha

Meylahov

230

EPSHTEYN

Haim

Shmuylov

230

EPSHTEYN

Leyzer

Gertskov

200

EPSHTEYN

Motya-Aron

Itskov

290

EPSHTEYN

Haim

Movshov

40

EPSHTEYN

Zelman

Ovseev

150

EPSHTEYN

Iosel

Meerov

50

EPSHTEYN

Fayvel

Mendelev

40

EPSHTEYN

Ovsey Ivsey

Rubinov

100

EPSHTEYN

Nohim

Leybov

100

ERUHIN

Mihel

Leybov

 

ESHMAN

Sholom

Gershov

600

EVSYUK

Fayvel

Movshev

40

EYDENSBERG

Dovid

Azrielev

0

FARBER

Mendel

Yankelev

180

FARBER

Zusel

Abramov

130

FAYN

Abram Itsko

Yankelev

200

FAYNBIR

Shimon

Benyaminov

180

FAYNBIR

Morduh

Benyaminov

200

FAYNBIR

Hatskel

Shmuylov Haimov

150

FAYNBIR

Lipa

Shmuylov Haimov

160

FAYNSHMID

Sholom

Volfov

100

FAYNSHTEYN

Elya

Aronov

 

FAYTELIOVICH

Srol Aron

Mihelev

 

FELDBAUM

Nohem

Shamshenov

260

FELDMAN

Meer

Velvelev

 

FELDMAN

Shmuel Iosel

Elev

70

FENMAN

Zelik Iosel

Shebselev

20

FINKEL

Leyba

Shmuylov

75

FINKEL

Nosko

Bishov

200

FINKELSHTEYN

Benyamin

Movshev

 

FISHELES

Morduh-Iosel

 

300

FISHER

Morduh

Leyzerov

200

FISHMAN

Zelik

 

3225

FISHMAN

Lazar

 

0

FLESHMAN

Shmuel

 

80

FORER

Abram

Movshev

875

FORER

Nota

Abramov

0

FREYDERMAN

Ayzik

Zelmanov

20

FRIDENBERG

Mendel

Yudkov

375

FRIDMAN

Yankel-Gersh

 

800

FRIDMAN

Movsha-Leyzer

 

0

FRIDMAN

Iosel

 

175

FRIDMAN

Boruh 

Ioselev

250

FRIDMAN

Litman

Yudelev

250

FRIDMAN

Mihel

Yudelev

150

FRIDMAN

Yankel

Shmuylov

200

FRIDMAN

Iosel

Shmuylov

50

FRIDMAN

Iosel

Movshev

150

FRIDMAN

Nohem

Movshev

250

FRIDMAN

Iosel

Honov

100

FRIDMAN

Gersh Meer

Itskov

 

FRIDMAN

Meshel

Shepselev

140

FROET

Zelman

Hatskelev

30

FROIMCHIK

Iser

Movshev

200

FROIMCHIK

Movsha Srol

Itskov

 

FROIMCHIK

Haim

Velvel

60

FURMAN

Morduh

Gershov

 

FURMAN

Srol Aron

Yudelev

60