DUMA VOTER LIST 1907

Pruzhany Uyzed    Alpha ABR-BUR

SURNAME

GIVEN NAME

FATHER

PROPERTY VALUE

ABRAMOVICH

Movsha

Abramov

25

ABRAMOVICH

Iosel

Elev

0

ABRAMOVICH

Tsalko

Abramov

0

ABRAMOVICH

Manya

Abelev

0

ADAMOVSKI

Zavel

Gershov

150

AIN

Shmuel

Mendelev

30

AIZENBERG

Mairam

Shevelev

600

AIZENSHMID

Yudel

Ickov

600

ALEKSANDROVSKI

Movsha

Srolev

140

ALKON

Yankel-Haim

Shimshelev

80

ALTMAN

Nehemiya

Alev

350

ALTMAN

Nehemiya

Leybov

200

ANETS

Avner

 

175

ARIK

Pelet

Meerov

400

ARONOVICH

Yudel

Sohorov

1000

ASHKENAZI

Ovsei

Leizerov

400

ATT

Meer

Abelev

50

AVERBUH

Dovid

Ioselev

0

AVERBUH

Hananiya

Morduhov

650

AVERBUH

Rahmiel

Movshov

350

AVERBUH

Leyba

Hananev

0

AVERBUH

Aron

Boruhov

0

AVERBUH

Yudel

Nevahov

200

AVERBUH

Yankel Leyb

Dovidov

100

AVERBUH

Berko

Simhov

0

AVERBUH-ABRAMOVICH

Leib

Alev

0

AVOL

Haim

Noahov-Ioselev

0

AVOL

Noah-Iosel

Gershkon

450

AVOL

Shlioma Rafal

Gershkon

875

AYZENBERG

Iosel

Tevelev

0

AYZENSHTEYN

Leyba

Yakelev Berkov

160

AYZENSHTEYN

Nohem

Meerov

150

AYZNER

Shmuel

Itzkov

0

BABICH

Yankel

Velvelev

145

BAER

Abram-Volf

Leybov

120

BAGAN

Shmuel

Simhov

0

BAHRAH

Abram

Movshev

45

BAIDACH

Faivel

Leibov

300

BAKSHTEYN

Tzeysah

Ariev

250

BAKSHTEYN

Tzodik

Itzkov

150

BAKSHTEYN

Mihel

Yudelev

100

BARBEL

Gershko

Haimov

120

BARENBAUM

Movsha

Sholomov

480

BARENBAUM

Ayzik-Yudel

Leyzerov

0

BARENBAUM

Abram

Shmuilov

100

BARENBAUM

Sholom

Dovidov

200

BARILKOVSKI

Shliema

Shmerkov

180

BAS

Iovna

Ariev

40

BAS

Yankel

Ariev

25

BASHIN

Dovid

Kalmanov

200

BAUER

Alya

Ioselev

300

BAUER

Gertz

Ioselev

100

BAYTA

Gershko

Ioselev

0

BEKER

Movsha

Abramov

70

BELETS

Iovel Ber

Boruchov

250

BELETSKI

Leyb

Morduhov

70

BELOSTOTSKI

Leyb

Gershov

30

BENDETOVICH

Yankel

Leyb Movshov

150

BERENSHTEYN

Haim Leyb

Itzkov

60

BERESTICKIE

Leizer

Schevelev

400

BERESTITSKI

Shmuel

Leyzerov

0

BERESTITSKI

Mendel

Leyzerov

0

BERESTITSKI

Shmuel

Honov

250

BEREZNYAK

Abram

Leybov

0

BEREZOVSKI

Gersh-Leyb

Dovidov

100

BEREZOVSKI

Haim

Kalshanov

0

BERGER

Irma

Haimov

250

BERGER

Haim

Abramov

150

BERKOVICH

Shaya

Leizerov

1400

BERKOVICH

Yuda

Berkov

100

BERMAN

Morduh

Berkov-Yankelev

800

BERMAN

Benyamin

Berkov

0

BERMAN

Berko

Meerov

250

BERMAN

Morduh

 

0

BERMAN

Yankel

Meerov

0

BEYZER

Ovsey Movsha

Yankelev

200

BEYZER

Yankel

Itzkov

70

BEYZER

Shmuel  Haim

Berkov

175

BEZPALCHIK

Shimon

Elev

100

BEZSMERTNIK

Lipa

 

175

BILCHIK

Elya-Iosel

Yudelev

200

BILCHIK

Yudel

Berkov

100

BILCHIK

Srol

Haim Yudelev

150

BIRENBAUM

Leizer

Mihalev

2050

BIRENBAUM

Nisel

Leyzerov

0

BIRENBAUM

Yuza Edel

Aronov

140

BIRENBAUM

Leizer

Mihelev

 

BLEHER

Mendel

Gershkov

100

BLINDER

Gershko

Berkov

400

BLINDERMAN

Movsha-Leyb

Elev

150

BLOH

Ruvin

Yankelev

150

BLYAHAR

Tosel

Movshov

600

BLYAHAR

Shahna

Elev

85

BLYAHAR

Froim

Iosel Elev

175

BLYAHAR

Ruvin

Yudelev

150

BLYAHAR

Abram

Nahmanov

145

BLYAHAR

Shebsel

Froimov

0

BLYAHAR

Abram Mihel

Dovidov

30

BLYAHAR

Kiva

Rubinov

0

BLYAHAR

Movsha

Velvelev

75

BOBMAN

Berko

Gershonov

60

BODGAS

Sholom

Morduhov

130

BODGAS

Morduh

Movshov

100

BOGACH

Shmuel

Yankelev

200

BOGACH

Meer

Sholomov

0

BOGATSKI

Itzko

Benyaminov

0

BOKSHTEIN

Ariya-Yankel

Aronov

600

BOM

Aron

Shimihlev

90

BOMHEL

Elya

Ieruhimov

0

BOREYSHA

Shmuel

Fayvelev

0

BORKER

Shimel Ber

Zelikov

0

BRAVERMAN

Abram

Pinheson

550

BRAVERMAN

Nosel

Meerov

1250

BRAVERMAN

Shmuel

Meerov

300

BRAVERMAN

Leyb-Itzkov

Dovidov

0

BRAVERMAN

Gersh Movsha

Itzkov

180

BREMER

Dovid

Ioselev

320

BREMER

Shmuel Leyb

Itzkov

40

BRESKIE

Dovid

Abramov

510

BREVDA

Haim

Shliomov

500

BREVDA

Shlioma

Haimov

450

BREZMAN

Schevel

Alev

400

BRISLER

Iosel Tsalko

Zelmanov

0

BROUDE

Kiva

Moshelev

300

BUHGALTER

Gershko

Yankelev

350

BUHGALTER

Gersh

Fayvelev

60

BUHGALTER

Yankel

Meerov

100

BURAK

Gershko

Leibov

400

BURAK

Morduh

Leybov

100

BURAK

Froim

Leybov

230

BURGMAN

Lipa

Leybov

120