DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha VIN to ZVI

SURNAME

NAME

FATHER

VINER

Srol

Movsha

VINIK

Abram

Shimon

VINIK

Morduch

Abram

VINOGRAD

Berko

Shmuyla

VINOGRAD

Dana

Movsha

VINOGRAD

David

Berko

VINOGRAD

Izko-Ber

Movsha

VINOGRAD

Yosel

Shmuyla

VINOGRAD

Leizer

Leiba

VINOGRAD

Movsha-Simcha

Shmuyla

VINOKUR

Naftol

Hersh

VINOKUR

Nota

Yosel

VITGENSHTEIN

Shlioma

Israel

VLODAVSKI

Abram

Aronov

VOLCHIK

Dovid

Antel

VOLOSHCHIZKI

Movsha

Simcha

VOLOVELSKI

Chaim-Berko

Beniamin

VOLOVELSKI

Shmuel-Beniamin

Elya

VOLOVEN

Aron

Srol

VOLYANSKI

Dovid

Yosel

VOLYANSKI

Leizer

Yosel

VOLYANSKI

Rubin

Abram

VOLYNETZ

Rubin

Leiba

VYGUTOV

Yosel

Izko

VYSOKER

Tzadko

Kiva

WARSHAVSKI

Abram

Hershko

WOLFOVICH

Emanuel

Leizer

WYSOZKI

Wulf

Yosel

YABLONOVICH

Leizer

Meyer

YABLONOVICH

Pinches

Abram

YABLONOVICH

Sana

Simcha

YABLONOVICH

Shmuel

Simcha

YABLONOVICH

Simcha

Leiba

YABLONOVICH

Srol

Leizer

YABLONSKI

Yankel-Shaya

Shmuyla

YABLONSKI

Leizer-Movsha

Osher

YABLONSKI

Srol

Leizer

YABLUK

Abram-Izko

Dovid-Leib

YABLUK

Isser

Izko

YABLUK

Osher

Zundel

YABLUK

Shilem

Osher

YABLUK

Srol

Abram

YAHLOM

Yankel-Shimel

Leiba

YAHLOM

Kiva

Leiba

YAHOLKOVSKI

Izko

Hersh

YAKOVIZKI

Aron

Vihder

YAKOVIZKI

Chaim

Leiba

YAKOVIZKI

Leiba

Chaim

YALOVSKI

Aizik

Elya

YAMEN

Hdalya

Dovid

YANKELEVICH

Hillel

Frank

YANOVICH

Abram

Leiba

YANOVICH

Yosel-Yudel

Pinches

YANOVICH

Meilach

Yosel

YANOVICH

Mendel

Todres

YANOVICH

Morduch

Izko

YANOVICH

Movsha

Yosel

YANOVICH

Ovsei

Yosel

YANOVICH

Shmuel-Abram

 

YANOVICH

Srol

Abram

YANOVSKI

Meyer

Aizik

YAVER

Shlioma

Movsha

YELIN

Velvel

Leiba

YELSKI

Srol

Movsha

YEZERNIZKI

Berko

 

YOLON

Izko

Shmuyla

YOLON

Izko

Shmuyla

YOLON

Lina-Shmuel

Beniamin

YONOVICH

Ovsey

Shmuyla

YONOVICH

Shlioma

Pinches

YOSHPA

Ruvin

 

YUDELEVSKI

Beinesh

Rafail

YUDELEVSKI

Yankel

Shmuyla

YUDEVICH

Yankel

Yudel

YUDEVICH

Nochem

Izko

YUDEVICH

Nochim

Yudel

YUDKOVSKI

Shachna

Izko

ZAK

Boruch

Nochem

ZAK

Shlioma

Boruch

ZAKHEIM

Abram

Shamel

ZAKHEIM

Abram-Leib

Dovid

ZAKHEIM

Beniamin

Morduch

ZAKHEIM

Dovid

Chaim

ZAKHEIM

Yankel

Shamel

ZAKHEIM

Yosel

Abram

ZAKHEIM

Morduch

Rafal

ZAKHEIM

Zelman

Srol

ZALZMAN

Izko

Shlioma

ZALZMAN

Srol

David

ZAMOSKI

Yankel

Abram

ZAMUCHANSKI

Nochem

Boruch

ZAMUCHOVSKI

Yanlel

Ovsey

ZAMUCHOVSKI

Zundel

Boruch

ZAREZKI

Elya

Dovid

ZARIZKI

Yudel

Nota

ZARIZKI

Nota

Yudel

ZAVELIOVSKI

Yankel

Izko

ZAVELIOVSKI

Yosel

Izko

ZAYONTZ

Boruch

Kalman

ZAYONTZ

Morduch

Boruch

ZBAR

Shaya

Simcha

ZEDANEZKI

Hillel

 

ZEIDMAN

Chaim

Mordko

ZELTZER

Abel

Litman

ZERDA

Yankel

Abram

ZHUCHOVIZKI

Wolf

Yankel

ZHUK

Yankel

Leiba

ZHUK

Leizer

Yankel

ZHUK

Rubin

Leiba

ZHUK

Srol

Leiba

ZILBERBERG

Abram

Hersh

ZILBERBERG

Hersh

Izko

ZILBERSHREIN

Leiba

Izko

ZILBERSHTEIN

Movsha

Leizer

ZINGER

Chaim

Beniamin

ZINGMAN

Yankel

Hershon

ZIVZIK

Leib-Zorach

Morduch

ZLOTNIK

Morduch

Yankel

ZLOTNIK

Movsha

Srol

ZLOTNIK

Rachmiel

Yosel

ZLOTOHURA

Abram-Izko

Srol

ZORACHOVICH

Abram

Zorach

ZORACHOVICH

Velvel-Elya

Meyer

ZUBER

Movsha

Yankel

ZUNDINER

Morduch

Heshel

ZUSELIOVICH

Movsha

Srol

ZUSMAN

Yankel-Nisel

Leiba

ZUSMANOVICH

Srol

Boruch

ZVIKLICH

Izko

Movsha