DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha OHU to RAT

SURNAME

NAME

FATHER

OHUZ

Aron-Zelik

Movsha

OHUZ

Shevel

Abram

OKOLNITZKI

Berko

Berko

OKOLNITZKI

Idel

Leiba

OKRAINETZ

Izko

Eizer

OLKES

Movsha

Nachman

OLCHOVICH

Leizer

Chaim

OLSHEVSKI

Chaim-Zelik

Movsha

ORLINSKI

Fishel

 

OSHEROVICH

Movsha

Yankel

OSIPOVICH

Zimel

Hetzel

OZERNITZKI

Yosel

Ovsey

PAYUK

Hershko

 

PANKOV

Tuviya

 

PANTEL

Zelman

Velvel

PAPERNIZKI

Shaya

Hershko

PARINHEZ?

Elya

Leiba

PASMANIK

Abram

Mates

PASMANIK

Pinchos

Mates

PERELMUTTER

Aizik

Leizer

PERELSHTEIN

Chaim

Fishel

PERELSHTEIN

Dovid

Isser

PERELSHTEIN

Isser

Mendel

PERELSHTEIN

Yankel

Hershko

PERELSHTEIN

Leiba

Mendel

PERELSHTEIN

Mindel

Fishel

PERESMYK

Meyer

Dovid

PERESMYK

Movsha-Meyer

Simcha

PERKEL

Aizik

Morduch

PERKEL

Heshel

Meyer

PERKEL

Izko

Leizer

PERKEL

Leiba

Abram

PERKEL

Leiba

Meyer

PERKEL

Srol-Feivel

Leizer

PILYTSIK

Izko

Dovid

PINCHUK

Morduch

Sender

PINES

Michel-Zelman

Abram

PINKOVSKI

Lev-Movsha

Shivel

PINKUSEVICH

Yosel

Yankel

PINSKI

Movsha-Aron

Yosel

PINSKI

Ovsei

Litman-Hersh

PISAREVSKI

Yankel

Shmuyla

PISETSKI

Dovid

Srol

PISETSKI

Osher

Movsha

PITLEVNIK

Abram

Dovid

PITLEVNIK

Mendel

Abram

PITLEVNIK

Morduch

Abram

PLANTOVSKI

Yosel-Chaim

Movsha

PLANTOVSKI

Movsha

Abram

POCHINKA

Dovid-Velvel

Abram

POCHINKA

Isser

Abram

POCHINKA

Izko

Abram-Yankel

POCHINKA

Morduch

Isser

POCHINKA

Nochem

Abram

PODAROISKI

Yankel

Abram

PODOSTROYTSI

Dovid

Velvel

PODOSTROYTSI

Ovsei-Chaim

Dovid

POLONEVSKI

Yudel

Chona

POLONSKI

Yosel

Movsha

POMERANETZ

Abram

Shabes

POMERANETZ

Abram-Dovid

Hedaliya

POMERANETZ

Abram-Shebsel

Meyer

POMERANETZ

Beniamin

Abram

POMERANETZ

Beniamon

Shaya

POMERANETZ

Berko

Morduch

POMERANETZ

Boruch

Zelik

POMERANETZ

Faivel

Izko

POMERANETZ

Hershko

Aron

POMERANETZ

Heshel

 

POMERANETZ

Yankel

Shabes

POMERANETZ

Yankel

Srol

POMERANETZ

Yankel

Velvel

POMERANETZ

Yosel

Yankel

POMERANETZ

Yosel

Movsha

POMERANETZ

Yosel

Boshes

POMERANETZ

Yosel-Chaim

Izko

POMERANETZ

Yudel

Abram-Elya

POMERANETZ

Kusel

Shlioma

POMERANETZ

Leiba

Shlioma

POMERANETZ

Morduch

Zelik

POMERANETZ

Movsha-Shmuel

Zelik

POMERANETZ

Nevach

Srol

POMERANETZ

Osher

Yankel

POMERANETZ

Ruvin

 

POMERANETZ

Shlioma

Morduch

POMERANETZ

Shlioma

Srol

POMERANETZ

Shmuylo-Aizik

Yankel

POMERANETZ

Srol

Movsha

POMERANETZ

Velvel

Srol

POMERANETZ

Wulf-Shmuel

Chaim

POMERANETZ

Zavel

Yankel

POMERANETZ

Zelman

Velvel

POROZOVSKI

Shamshel

Hershko

PORTNOI

Yankel-Leib

Leizer

PORTNOI

Shlioma

Nochem

POTAK

Yosel

Berko

POTAK

Srol-Shmuel

Movsha

PREISMAN

Shmuel

Osher

PRIBULSKI

Yankel

Mendel

PRIBUTSKI

Chaim

Falka

PRINEVITSKI

Leib

Movsha

PRITZMAN

Morduch

Meyer

PRIZANT

Leiba

Beniamin

PRUZHANSKI

Chazkel

Yosel

PRUZHANSKI

Dovid

Boruch

PRUZHANSKI

Hersh

Boruch

PRUZHANSKI

Yosel

Nisel

PRUZHANSKI

Yosel-Velvel

Hershon

PURIS

Nisel

Movsha

RABINOVICH

Aizik

Chaim

RABINOVICH

Chazkel

 

RABINOVICH

Elkona

Leizer

RABINOVICH

Yosel

Chazkel

RABINOVICH

Meyer

Yosel

RADEZKI

Abram

Sholom

RAM

Aron

Wolf

RATENSKI

Vihder

Zelik

RATNER

Leiba

Nachman