DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha KEI to LEV

SURNAME

NAME

FATHER

KEILER

Aron

 

KEILER

Orel

Shmuylo

KEILES

Hersh

Abram

KESLER

Arye

Yankel

KILINSKI

Movsha

Kalman

KINEL

Abram-Leib

Nosko

KINEL

Nosko

Iona

KINEN

Boruch-Nevach

Aron

KINEN

Morduch

Abram-Izko

KIRNER

Nechemiya

Abram

KIRZNER

Berko

Shlioma

KIRZNER

Mendel

Yankel-Zelik

KIRZNER

Sholom

Zelik

KIVATINETZ

Zadko

Lina

KIVATINETZ

Zelman

Lina

KLEIMAN

Morduch

Yankel

KLEINERMAN

Meyer

Zelik

KLEINERMAN

Shlioma

Zelik

KLEINERMAN

Zelik

Yosel-David

KLENIZKI

Leiba

Shaya

KOLNER

Chaim

Michel

KOLTUN

Shlioma

Shebsel

KOMENKERER

Hershko

Herzko

KOMENKERER

Shlioma

Hershko

KONUST

Leiba

Nisel

KORCHEMKER

Lina

Movsha

KORENBLUM

Sholom

Nochem

KORNIZKI

Shmuel-Yosel

Fishel

KOSHITZ

Morduch

Yankel

KOTRANSKI

Chaim

Shlioma

KOVAL

Srol

Shlioma

KOZAK

Hershko

 

KOZAK-STICHA

Sholom

Zelik

KOZEBRODSKI

Abram

Berko-Avner

KOZEBRODSKI

Boruch

Berko

KOZEBRODSKI

Meyer

Movsha-Shlioma

KOZEBRODSKI

Shlioma-Movsha

Avner

KOZEL

Izko

Nota

KRASNOFARBER

Izko

Mendel

KRASNOFARBER

Morduch

Mendel

KRASNOFARBER

Simcha

Mendel

KRASNY

Abram

Nechemiya

KRASNY

Aron

Abram

KRASNY

Elya

Yucha-Mendel

KRASNY

Izko

Leiba

KRASNY

Yosel

Nechemiya

KRASNY

Yosel-Meyer

Leiba

KRASNY

Yudel

Nechemiya

KRASNY

Kalman

Nechemiya

KRASNY

Meyer

Yosel

KRASNY

Simcha

Kalman

KRAVCHIK

Aron-Movsha

Leiba

KRAVCHIK

Yosel

Elya

KRAVCHIK

Zorach

Hersh

KRAVETZ

Yankel

Tevye

KRAVETZ

Michel

Abram

KREINES

Izko

Nachman

KREINHEL

Shaya

Abram

KREMER

Abram-Zelman

Yosel

KREMER

Yosel

Berko

KRIHER

Simcha

Morduch

KRINSKI

Beinesh

Sanel

KRINSKI

Iesenel

Beinesh

KRINSKI

Yosel

Morduch

KRINSKI

Shmerko

Sanel

KROMAN

Chona

Morduch

KROMAN

Shlioma

Srol-Mendel

KRONIK

Aron

Abram-Izko

KRONSHTAT

Aron

Izko

KRONSHTAT

Izko-Movsha

Srol

KRUGMAN

Hershko

Movsha

KRUGMAN

Hetzel

Srol

KRUGMAN

Morduch

Shmuyla

KRUGMAN

Movsha

Zelman

KRUGMAN

Simcha

Hersh

KRUGMAN

Zelman

Movsha

KRUHEL

Alter

Elya

KRUTZEL

Elya

Wolf

KUMISHEVSKI

Yosel

Movsha

KUNIK

Chaim-Wolf

 

KUNIK

Leiba

 

KUPERMAN

Michel

Dovid

KUPERMAN

Movsha

Dovid

KUPERMAN

Todres

 

KUPLINSKI

Meyer

Chaim

KURKIN

Berko

Hersh

KUSEVIZKI

Yosel

Dovid

KUSHCHITZ

Abram

 

KVELMAN

Yankel

Abram

LAMED

Izko

Abram

LANIN

Zavel

Nisel

LAZKI

Yankel

Yosel

LEBERSHTEIN

Shlioma

Yudel

LEEMAN

Shamshel

Shimel

LEIBOSHITZ

Abram

Elya

LEIBOVICH

Chaim

 

LEIZEROVICH

Shmerko

Movsha

LEIZEROVSKI

Zelman-Zusel

 

LESHCHINSKI

Morduch

Izko

LEV

Morduch

Tzodik

LEV

Shmuel-Zavel

Tzodik

LEV

Tzodik

Shmuylo

LEVASHEVSKI

Yankel

Morduch

LEVENBOOK

Munya-Hersh

Yankel

LEVENSON

Wulf

Hersh

LEVIN

Vihdor

Sheishel

LEVIN

Vihdor

Yosel

LEVISH

Zelman

Abram

LEVITA

Aron

Izko

LEVITA

Movsha

Liber

LEVITA

Shmuel-Leib

Morduch