DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha HEL to KAT

SURNAME

NAME

FATHER

HELERSHREIN

Chaim

Abram

HELERSHTEIN

Chona

Movsha

HELERSHTEIN

Izko-Vihder

Zelik

HELERSHTEIN

Leizer

Zelik

HELERSHTEIN

Zavel

Chaim

HELMAN

Aron-Shlioma

Shmuylo

HELMAN

Chaim

Hersh

HELMAN

Leiba

Shaya

HELMAN

Lina-Leib

Jankel

HELMAN

Movsha

Leizer

HERMAN

Abram-Leiba

Kalman

HERMAN

Josel

Kalman

HERMAN

Morduch-Dovid

Kalman

HERSHHORIN

Dovid

Morduch

HERSHHORIN

Izko

Hershko

HERSHHORIN

Kiva

Boruch

HERSHHORN

Aron

Shimel

HERSHMAN

Chaim

Srol

HERSHO

Izko

Leiba

HERSHO

Kalman

Elya

HERSHO

Shimel

Elya

HETZELSKI

Teviya

Benzel

HEYER

Iser

Movsha

HEYER

Jankel

Kadysh

HEYER

Markel

Hetzel

HEYER

Meyer

Hetzel

HEYER

Srul

Shlioma

HICHMAN

Berko

Chaim

HICHMAN

Dovid

Feivel

HICHMAN

Movsha-Leizer

Feivel

HILFMAN

Morduch

Hillel

HINSHTER

Abram-Izko

Beniamin

HINSHTERN

Kasriel

Abram

HINZBURH

Movsha-David

Elya

HIROMAN

Michel-Leib

Hershko

HOBERMAN

Boruch

Abram

HOBERMAN

Osher

 

HOF

Abram

Hetzel

HOF

Boruch

Juchim

HOFMAN

Beniamin

Hersh

HOFMAN

Dovid

Judel

HOFMAN

Hersh

Leiba

HOFMAN

Jovel

Hersh

HOFMAN

Morduch

Judel

HULNIK

Chaim

Jankel

HUREVICH

Izko

Chaim

HURVICH

Ovsey

Abram

HUTER

Osher

Zelik

HUTERMAN

Feivel

Josel

IDIDOVICH

Berko

 

IONOVICH

Izko

Shmuyla

IONOVICH

Izko

Shmuyla

IONOVICH

Yudel

Leiba

IONOVICH

Shmuel

Izko

ISRAELIT

Leizer

Nota

IZAKSON

Izko

Chaim

IZBIZKI

Aba

Chona

IZBIZKI

Chaim

Dovid

IZBIZKI

Dovid

Chona

IZERNIZKI

Ruvin

Berko

KAHAN

Froim

Rubin

KAHAN

Izko-Shlioma

Yosel

KAHAN

Yankel

Zelik

KAHAN

Yankel-Boruch

Morduch

KAHAN

Yosel-Yudel

Shaya

KAHAN

Morduch-Hedalya

Yechien

KAHAN

Shimel

Shlioma

KAHAN

Tzadko

Shlioma

KAHAN

Velvel

Morduch

KAHANOVICH

Hershko

Movsha

KAHANOVICH

Izko-Srol

Yosel

KAHANOVICH

Morduch

Simcha

KAHANOVICH

Nisel

Lina-Hersh

KALBKAUF

Abram

Yankel

KALBKAUF

Hershko

Abram

KALBKAUF

Leiba

Zelman

KALBKAUF

Ovzer

Berko

KALBKAUF

Shoel

Zelman

KALBKAUF

Zelman

Yankel

KAMENETSKI

Mendel

Shlioma

KAMENEZKI

Leizer

Shevach

KANEL

Movsha

Shachna

KANEL

Shachna

Movsha

KANTOR

Hershko

Tzadko

KANTOR

Velvel

 

KAPELUSHNIK

Feivel

Abram

KAPELUSHNIK

Zusya

Abram

KAPLAN

Abram

Yankel

KAPLAN

Abram

Morduch

KAPLAN

Abram

Movsha

KAPLAN

Abram-Izko

 

KAPLAN

Aron

Shmuylo

KAPLAN

Aron-Leizer

Movsha

KAPLAN

Dovid

Shaya

KAPLAN

Yosel-Moshko

Berko

KAPLAN

Yudel

Movsha

KAPLAN

Meyer-Yankel

Boruch

KAPLAN

Michel

Abram

KAPLAN

Nechemiya

Vihder

KAPLAN

Shmuylo

Movsha

KAPLAN

Shmuylo

Yosel

KAPLAN

Vihder

Shmuylo

KAPLAN

Zelman

Srol

KAPUL

Izko

Rachmel

KARCH

Movsha

Shaya

KAROLITZKI

Hersh-Leiba

Hillel

KARSHENBLUM

Srol

 

KARTZ

Hillel

Meyer

KATOVSKI

Motel-Yosel

Feivel

KATOVSKI

Shimel

Yankel

KATZ

Abram

Morduch

KATZ

Aizik

Zelman

KATZ

Aron

Sanel

KATZ

Aron

Morduch

KATZ

Berko

Abram

KATZ

Chaim

Yankel

KATZ

Chaim-Dovid

Aizik

KATZ

Dovid

Abram

KATZ

Dovid-Osher

Nota-Movsha

KATZ

Hershko

Arye

KATZ

Hershko

Leiba

KATZ

Izko

Dovid-Osher

KATZ

Izko-Shlioma

Sanel

KATZ

Yosel-Yankel

Arye

KATZ

Chatzkel

Lina

KATZ

Leizer

Chaim

KATZ

Movsha

Froim

KATZ

Movsha

Abram

KATZ

Nota

Hershko

KATZ

Shamshel

Izko-Shlioma

KATZ

 

Morduch-Ber