DUMA VOTER LISTS 1906

Pruzhany Uyzed  -  Alpha FRE to HAU

SURNAME

NAME

FATHER

FRENKEL

Izko

Bashko

FRIDENBERG

Abram-Izko

Hershon

FRIDENBERG

Hillel

Josel

FRIDENBERG

Mendel

 

FRIDMAN

Hersh-Meyer

Izko

FRIDMAN

Jankel-Hersh

Izko

FRIDMAN

Josel

Movsha

FRIDMAN

Michel

Josel-Rubin

FRIDMAN

Nochem

Movsha

FRIDMAN

Ovsei

Tzadko

FRIDMAN

Tzadko

Shachna

GLAZ

Jankel

 

GLEICHMAN

Chaim

Mendel

GLEZER

Abram

Simcha

GLEZER

Aizik

Simcha

GLEZER

Aizik

Sholom

GLEZER

Berko

Shaya

GLEZER

Chona

Jankel-Dovid

GLEZER

Dovid

Sholom

GLEZER

Izko

Berko

GLEZER

Jankel

Dovid

GLEZER

Jankel-Velvel

Movsha

GLEZER

Kadish

Movsha

GLEZER

Leiba

Judel

GLEZER

Movsha

Judel

GLEZER

Movsha-Srol

Hersh

GLEZER

Srol

Movsha

GLOPERMAN

Nochim-Judel

Meyer

GLOTZER

Wolf

Feivel

GOLDBERG

Abram

Leiba

GOLDBERG

Abram

Izko

GOLDBERG

Aron

Movsha

GOLDBERG

Aron

Chaim

GOLDBERG

Berko

Iser

GOLDBERG

Chaim-Tzadik

Josel

GOLDBERG

Eizer

Nochim

GOLDBERG

Elya

Chaim-Judel

GOLDBERG

Henach

Movsha

GOLDBERG

Leiba

Dovid

GOLDBERG

Leizer

Sholom

GOLDBERG

Meyer

Kiva

GOLDBERG

Michel

Josel-Chaim

GOLDBERG

Morduch-Hersh

Abram

GOLDBERG

Movsha

Berko

GOLDBERG

Movsha

Izko

GOLDBERG

Movsha-Nachman

Jankel

GOLDBERG

Nochim

Movs

GOLDBERG

Osher

Jankel

GOLDBERG

Osher

Sholom

GOLDBERG

Shlioma

Movsha

GOLDBERG

Shmuel

Shivel

GOLDBERG

Velvel

Leiba

GOLDBERG

Veniamin

Movsha-Nachman

GOLDBERG

Zelik

Abram

GOLDFEIN

Shmuylo

Jankel

GOLDFEIN

Zelik

Shmuylo

GOLDIN

Shimshon

Mordko

GOLDMAN

Leib

Josel

GOLDMAN

Mendel

Mordko

GOLDSHTEIN

Aron

Judel

GOLDSHTEIN

Movsha

Shmuylo

GOLDSHTEIN

Shmuylo

Chaim

GOLDSHTEIN

Srol

Berko

GOLDSHTEIN

Zelman

Judel

GOLFAND

Kalman

Nachman

GOLUBOVICH

Morduch

Zavel

GOLUBOVICH

Velvel

Josel

GOLUBOVICH

Zavel

Morduch

GONDAZKI

Movsha

Josel

GONDAZKI

Movsha-Elya

Simcha

GORBARSKI

Feivel

Josel

GORBATY

Elya-Dovid

Sholom

GORBATY

Shachna

Sholom

GORDA

Josel

Leiba

GORDA

Movsha-Ber

Shmuylo

GORDO

Shimel

Chaim

GORDON

Abram

Judel

GORDON

Benya

Judel

GORDON

Movsha

Zelik

GORDON

Zelik

Leiba

GORODEZKI

Chankel

Naftol

GORODEZKI

Izko

Wolf

GORZHALKO

Hersh

Leizer

GRANAT

Jankel-Sender

Fishel

GRINBERG

Feivel

Josel

GRINBERG

Israel

Chaim

GRINBERG

Jankel

Movsha

GRINBERG

Movsha

Jankel-Leiba

GRINBERG

Movsha

Wulf

GRINBERG

Shmuel

Josel

GRINGVALD

Jankel

Shmuylo

GRINVALD

Abram-Berko

Jankel

GROSMAN

David-Sholom

Vihder

GROSMAN

Izko-Zelik

Movsha

GROSMAN

Leizer

Izko

GRUNT

Leiba

Lina

GUTMAN

Izko

Nisel

GUTMAN

Leizer

Sholom

HALPERIN

Bendeh

Movsha

HALPERIN

Chaim-Wolf

Fishel

HALPERIN

Mendel

Pinches

HALPERN

Aron-Jankel

Kachman

HALPERN

Chaim

Srol

HALPERN

Froim

Leiba

HALPERN

Hersh

Movsha

HALPERN

Heshel

Morduch

HALPERN

Hesher

Josel

HALPERN

Izko-Dovid

Srol

HALPERN

Izko-Leib

Srol

HALPERN

Jankel

Abram

HALPERN

Mona

Fishel

HALPERN

Movsha

Hersh

HAMINEVEZKI

Izko

Feivel

HANDELZATZ

Abram

Srol

HANDZ

Shlioma

Meyer

HANELES

Elya-Dovod

Movsha

HANELES

Mendel

Heruk

HARBAR

Elya

Izko

HARBAR

Jankel

Elya

HARBAR

Michel

Abram-Henach

HARBAR

Simcha

Abram-Henach

HAUFMAN

Movsha

Manes