OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  VOR - ZYL

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

VORGAFTIK

Shmuel

Mendelev

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

VULFOVICH

Morduch Vulf

Leibovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

VYSOCKY

Jankel

Shaievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

VYSOKER

Calko

Kivov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

YELSKY

Abram Leib

Movshovich

suburb Gorka

Pruzhany

307-1-133

1852

ZABLUDOVSKY

Chana

Morduchovna

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

ZABLUDOVSKY

Jankel

Morduchov

Svislockskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

ZABLUDOVSKY

Kelman

Morduchov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

ZAIDMAN

Chaim Josel

Morduchovich

Kostelnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

ZAIDMAN

Chaim Josel

Morduchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAINKSELBAUM

Chaia

Abramovna

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

ZAIONCHIK

Vigder

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAIONCHIK

Vigdor

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAK

Borukh Jankel

 

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAK

Peisach

Nochimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAK

Peisakh

Borukhovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZAK

Shlioma

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAK

Peisach

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAK

Shlioma

Boruchovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

ZAKGEIM

Abram

Dovidovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

ZAKGEIM

Abram

Dovidovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAKGEIM

Dovid

Chaimov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ZAKGEIM

Dovid

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-133

1910

ZAKGEIM

Dovid

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAKGEIM

Feiga

Beniaminovna

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

ZAKGEIM

Feiga

Beniaminovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAKGEIM

Leiba

 

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

ZAKGEIM

Leiba

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAKGEIM

Musha

Aronovna

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ZAKGEIM

Rochlia

Litmanovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAKGEIM

Zelman

Movshovich

Zditovskaia

Bereza

309-1-134

1910

ZAKIN

Gisha

Ickovna

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

ZAKIN

Morduch

Rafailovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ZAKIN

Shamshon David

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

ZALCMAN

Srol

Gershovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZALCMAN

Srol 

Gershovich

Paleologa

Pruzhany

309-1-141

1910

ZALIUZSKY

Abram Icka

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ZALIUZSKY

Jankel Abramov

Ickov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ZALIUZSKY

Jankel Abramov

Ickov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ZAMOSHCHANSKY

Icko

 

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

ZAMUCHOVSKY

Berko

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAMUCHOVSKY

Jankel

Ovseievich

Basarnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

ZAMUCHOVSKY

Jankel

Ovseevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAMUCHOVSKY

Nochim

Boruchov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

ZAMUCHOVSKY

Zundel

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAMUKHOVSKY

Berka

Borukhovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZAMUKHOVSKY

Elia

 

zareckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAMUKHOVSKY

Movsha

Borukhovich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAMUKHOVSKY

Notka

Movshovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAMUKHOVSKY

Notka

Benjaminovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAMUKHOVSKY

Ovsei

Kusheliovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZAMUKHOVSKY

Srol

 

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZANOZINSKY

Ashnok

Ashnokovich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

ZAPOLIANSKY

Nisel

Shmulev

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

ZARACHOVICH

Dob

Leibovich

Tatarskaia

Bereza

309-1-134

1910

ZARACHOVICH

Vulf

Meerovich

Cerkovnaia

Bereza

309-1-134

1910

ZARECKY

Judel

Notovich

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

ZARICKY

Judel

Notov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

ZAVELEVICH

Jankel

Ickovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

ZAVELEVSKY

Meer

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZAVELEVSKY

Meer

Abramovich

Bolshaia Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZAVELIOVICH

Jankel

Ickovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

ZAVELIOVICH

Josel

Ickovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ZBAR

Shaia

Simchovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

ZBAR

Shaia 

Simchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZELCER

Leizer Icko

Abelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZELCER

Leizor Icka

Abelevich

Volovyskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

ZELCERMAN

Aron

 

Staro-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZELMANOVICH

Dovid

 

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZHIDEVICH

Orel

 

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ZHUK

Feiga

Jankelevna

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910

ZHUK

Leizer

Jankelev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

ZHUK

Minucha

Shaevna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

ZHUK

Rubin 

Leibov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

ZHUK

Srol

Leibov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

ZILBERBERG

Abram

Gershkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZILBERBERG

Abram

Gershkovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZILBERBERG

Gersh

Meerovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZILBERBERG

Movsha

Leizerovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZILBERBERT

Gershka

Meerovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

ZILBERSHTEIN

Movsha

Leizerovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

ZILBERSHTEIN

Movsha Elia

Morduchov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ZINGER

Chaim

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

ZINGER

Shlioma

Berkov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

ZINGMAN

Anshel

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

ZIVZACH

Azriel

Lipovich

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

ZIVZACH

Morduch

Lipovich

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

ZIVZACH

Movsha

Morduchov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

ZLATOGUR

Icka Srol

Abramovich

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

ZLATOGURY

Abram

Srolev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

ZLOTNICKY

Josel

Movshovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

ZLOTNICKY

Morduch

Joselevich

Tyl'naia

Bereza

309-1-134

1910

ZLOTNIK

Aron Morduch

Meerov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

ZLOTNIK

Rachmiel

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ZLOTNIK

Srol Movsha

Joselev

Zakostelnaia St

Shereshev

309-1-138

1910

ZOLOTNICKY

Josel

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZORDA

Jankel

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZORDA

Jankel

Abramovich

Novo-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZUBER

Dovid

Jankelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ZUNDINER

Beilia

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

ZUSELEVICH

Movsha

Srolevich

Novo-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZUSELEVICH

Srol

Gershev-Mikhelevich

Novo-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ZUSELVICH

Movsha

Srolevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZUSELVICH

Srol Gersov

Michelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZUSMANOVICH

Josel Chaim

Srolevich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

ZUSMANOVICH

Josel Chaim

Srolevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZUSMANOVICH

Srol

Boruchovich

Alexander Nevsky

Pruzhany

309-1-141

1910

ZUSMANOVICH

Srol

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ZYLBERG

Reizlia

Movshovna

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910