OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  SEM - SHP

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

SEMENOVSKY

Beniamin

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SEMENOVSKY

Berko

Abram-Ickov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SERLIN

Abram Icka

Gershkovich

Meshchanskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SERLIN

Abram Icko

Gershkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SERLIN

Dovid

Iserovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SERLIN

Dovid

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SERLIN

Dovid

Iserovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SERLIN

Dovid

Iserovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SERLIN

Gersh

Ickovich

Tyl'naia

Bereza

309-1-134

1910

SERLIN

Gersh

Iserovich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

SERNIK

Iser

Shliomovich

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

SHAC

David

Litman-Gershovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SHAFMAN

Leiba

 

Near Orthodoz Church

Pruzhany

307-1-133

1852

SHAMES

Jankel

 

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SHAMES

Vigder

Jankelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHAMES

Zelda

Aronova

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHAPIRO

Jankel

Gershov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHAPIRO

Movsha

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHAPIRO

Movsha

Gershov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHAPIRO

Movsha Shmuel

Boruchovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SHAPIRO

Movsha Shmuel

Boruchovich

Alexander Nevsky

Pruzhany

309-1-141

1910

SHAPIRO

Movsha Shmuel

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHAPIRO

Movsha Shmuel

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHAPIRO

Shimon David

Shaievich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

SHAPIRSHTEIN

Icka

Danilovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SHAPIS

Jankel Vigdor

Valdovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHAPSOVICH

Icko

Neukhovich

Zamkovaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SHAPSOVICH

Nokhim

Sheveliovich

Zareckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SHCHEDROVICKY

Aron

Chaimovich

Meshchanskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SHCHEDROVICKY

Aron Shlioma

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHCHEDROVSKY

Movsha Aron

Morduchov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

SHCHEDROVSKY

Movsha Aron

Morduchov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

SHEBRINSKY

Chaim

Beniaminovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

SHEIN

Failia Litmanova

Gershkovna

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHEIN

Shmuil

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHEIN

Shmuilo

 

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SHEINBAUM

Aron Dovid

Shliomovich

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

SHEINBAUM

Boruch Zelik

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHEINBAUM

Boruch Zelik

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHEINBAUM

Gersh

Abelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHEINBERG

Abram

Shmuelev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

SHEINBERG

Shlioma Elia

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHEINBLIUM

Gershka

Abelevich

Pozharny

Pruzhany

309-1-141

1910

SHEINBLUM

Abram

Gershovich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

SHEINES

Aron Icko

Shneerov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHEINMAN

Rochlia 

Volfova

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SHEINMAN

Simcha

Movshov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHEINMAN

Volf

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHEINZIPLER

Abram

 

Near Jewish Cemetery

Pruzhany

307-1-133

1852

SHEINZON

Josel

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHEISHELEVICH

Gersh

Rubinov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHEIZON

Aron Gershko

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHEIZON

Morduch

Joselev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

SHERESHEVSKY

Benjamin Shepshel

 

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Jankel

Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHERESHEVSKY

Jankel

Ickovich

Derechinskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SHERESHEVSKY

Jankel

Davidovich

On Derezki

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Jankel David

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Leiba

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Leiba

 

Derezki

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Leiba

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Leizer

Judeliovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Meer

Ickovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Mordukh

 

Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Movsha Aron

 

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SHERESHEVSKY

Nisel

Gershkovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

SHERESHEVSKY

Shmuel

Leibov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHERESHEVSKY

Vulf

 

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

SHEVELEVICH

Shmuel Leib

Shmuel-Leibovich

Rozhdestwienskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

SHEVELIOVICH

Shmuel Leib

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHIFMAN

Chaim Jovel

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SHIFMAN

Shmuel Dovidov

Leibov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHIMENOVSKY

Gersh Leib

Berkov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHIMENOVSKY

Shaia

Shmuilov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHIMENOVSKY

Shmuel

Berkov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHIMENOVSKY

Zelman

Shmuliev

Naberezhnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHIMKOVSKY

Shmuel

Abramov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHITORZUND

Mendel

 

Meshchankaia

Pruzhany

309-1-136

1910

SHKOLNIK

Abram Michel

Leibov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

SHKOLNIK

Meer 

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHLABERG

Tumar

Movshovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

SHLEPSKY

David

Aizikov

Svislockskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHLOFMAN

Shlioma Juda

Mendelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHLOFMAN

Shlioma Juda

Mendelevich

Rezka

Pruzhany

309-1-136

1910

SHMAIEVSKY

Shmel

Shmelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHMAIEVSKY

Shmelia

Shmelevich

Derechinskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SHMUKLER

Khaim Movsha

 

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

SHMUKLER

Movsha

Gershkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHMUKLER

Movsha

Eliovich

Meshchanskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SHMUKLER

Movsha Josel

Elievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHMUKLER

Pinchus

 

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHMUKLER

Zelman

Abramov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHNAIDER

Aron Shmuik Chaimov

Gershkov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHNAIDER

Avadia Chaimov

Gershkov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHNAIDER

Dovid

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHNAIDER

Meer Idel Gershov

Chaimov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

SHNAIDER

Raica

Morduchovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHNAIDER

Rochlia Elka

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHNAIDER

Shimon

Ickov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHNAIDER

Shlioma

Ickov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHNAIDER

Shmuel Chaim

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

SHNEIDER

Chaim

Joselevich

Chvackaia

Pruzhany

309-1-135

1910

SHNEIDER

Dovid

Abramovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

SHNEIDER

Shmuel

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHNEIVAIS

Mendel 

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

SHOCHENMAN

Abram

Movshov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHOSHICKAIA

Ester

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHOSTOKOVSKY

Josel Aizik

Fishelev

Naberezhnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

SHPEIDER

Elia Zelman

Shimenov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

SHPERMAN

Shmuel

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910