OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  RAB - RUB

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

RABINOVICH

Alkon

Leizorovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

RABINOVICH

Ankon

Leizerovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RABINOVICH

David Chaim

Ickovich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

RABINOVICH

Freida

Gershovna

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

RABINOVICH

Freida

Dovidovna

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

RABINOVICH

Jankel-Morduch

Abramovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

RABINOVICH

Josel

Chackelev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

RABINOVICH

Meer

Joselev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

RABINOVICH

Nishka

Ickovna

Derechinskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

RABINOVICH

Nishka 

Ickovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RADECKY

Abram

Shliomov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

RADECKY

Osher

Abramov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

RAGOTNER

Menach Girsh

Shmerkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RAITMAN

Abram

Meerov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

RAITMAN

Berko

Meerov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

RAITMAN

Berko

Meerov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

RAITMAN

Berko

Meerov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

RAITMAN

Leib

Codikov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

RAITMAN

Meer

Boruchov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

RAITMAN

Movsha Aron

Leibov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

RAKOVICKY

Ovsei

Abramov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

RASUCHOVSKY

Abram

Zelmanovich

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

RATENSKAIA

Alta

Jovelevna

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

RATENSKAIA

Alta

Jovelevna

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

RATENSKAIA

Anta

Jovelevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RATLER

Leiba

Beniaminovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RATNER

Leib Gersh

 

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

RATNER

Nokhman

 

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

RAVICH

Zlata

Abelevna

Church At Bazarnaia Squ

Bereza

309-1-134

1910

RAVICKY

Abram

Simchov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

RAVNICKY

Chaim

 

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

RAVNICKY

Movsha

Leizer-Shimenovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

RAVNICKY

Movsha Leizer

Shimelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

REISKIND

Chaia

Movshovna

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

REITKOP

Leiba

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

REITKOP

Morduch

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

REITKOP

Mordukh

Leibovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

REMES

Josel Leiba

Berkovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

RESHEL'

Abram

Berkovich

Olendry

Pruzhany

307-1-133

1852

RESHES

Abram

Icko-Notovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

RESHES

Abram

Velvelevich

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

RESHES

Abram

Velvell-Ickovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

RESHES

Abram

Notovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RESHES

Abram Velvel

Notovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

RESHES

Abram Velvel

Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RESHES

Abram Velvel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RESHES

Berka

Abramovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-136

1910

RESHES

Berko

Abromovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

RESHES

Berko

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RESHES

Calko Abram

Velvelevich

Zditovskaia

Bereza

309-1-134

1910

RESHES

Icko Nota

 

Staro-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

RESHES

Josel Chaim

Berkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RESHES

Morduch Aron

Icko-Notovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RESHES

Shevel

Berkovich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

RESHES

Simcha

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RESHES

Simkha

 

Novo-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

RESHES

Zelman

Joseliovich

Bazarny    Side Street

Bereza

309-1-134

1910

RESHIS

Berka

Abramovich

Prechistinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

REZNIK

Mina

Nevachovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

REZNIK

Mina

Nevachovich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

REZNIK

Nochman

Jankeliovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

REZNIK

Sholom Movsha

Judelevich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

RIKHAMES

Nokhman

Leizerovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

RINBERG

Meer Nison

Rubinovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

RINKEVICH

Zelman

Chackelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

RITERMAN

Abram Leib

Shmelevich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

RITERMAN

Sad

Abramovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ROGOVICH

Borukh

 

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ROGOVICH

Chaim

Shevich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ROGOVICH

Gitlia

Gershkovna

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

ROGOVICH

Icka

Uzilovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

ROGOVICH

Icko Shlioma

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ROGOVICH

Jankel

Movsha-Shevelevich

Pozharny

Pruzhany

309-1-141

1910

ROGOVICH

Jankel Chaim

Ickov-Shliomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROGOVICH

Jankel Khaim Ickov

Shlomovich

Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ROGOVICH

Jankel Movsha

Shevelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROGOVICH

Manel

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

ROGOVICH

Movsha

Pinkhesovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

ROGOVICH

Pinkes

Ickov-Shliomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROPES

Shmuilo

Movshovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

ROSUCHOVSKAIA

Chaia Leia Dovidova

Osherova

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROSUCHOVSKAIA

Gnida

 

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

ROSUCHOVSKY

Chaim Jovel

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROZENBAUM

Icka

Gershkov

Zakostelnaia St

Shereshev

309-1-138

1910

ROZENBAUM

Jankel

Gershkovich

Pruzhanskaia St

Shereshev

309-1-138

1910

ROZENBAUM

Jankel

Shmuilovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROZENBAUM

Jankel

Shmuilovich

Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

ROZENBAUM

Movsha Gersh

 

Pruzhanskaia St

Shereshev

309-1-138

1910

ROZENBAUM

Shebsel

Ickov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

ROZENBLIUM

Chana

Icko-Sheveleva

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

ROZENBLIUM

Chana Icko

Icko-Tevelevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROZENBLUM

Shlioma Kalman

Chackeliovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ROZENSHAIN

Movsha

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROZENTAL

Abram

Boruchov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

ROZENTAL

Boruch 

Shabselev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

ROZHANSKY

Aron Leib

Noselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

ROZHANSKY

Aron Leiba

Noselevich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

ROZHANSKY

Icko

Oreliovich

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ROZHANSKY

Movsha Velvel

 

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

ROZHANSKY

Shaia

 

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

ROZHANSKY

Shimen

Shlomovich

Pozharny

Pruzhany

309-1-141

1910

ROZHANSKY

Shlioma

Shliomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RUBIN

Abram Orel

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

RUBIN

Boruch

Avadeevich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-133

1910

RUBIN

Boruch

Avadievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RUBIN

David

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

RUBIN

Khaim

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

RUBIN

Movsha Leiba

Ickov

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

RUBIN

Rochlia Leia Gershovna

Micheleva

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RUBIN

Avadia

Dovidovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RUBINOVICH

Aron Leiba

Shaievich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

RUBINSHTEIN

Beizlia

Movshovna

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

RUBINSHTEIN

Icko

Shmuelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

RUBINSHTEIN

Icko

Shmuelovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

RUBINSHTEIN

Shmuilo

 

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

RUBINSHTEIN

Srol Abram

Gershovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

RUBINSHTEIN

Todres

Shmuelev

Slobodka

Malech

309-1-139

1910