OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev MOV NUN

 

FAMILY NAME

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

MOVSHEVICH

Josel

Pinchesovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

MOVSHEVICH

Josel

Pinkhesovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

MOVSHEVICH

Pinchus

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

MOVSHOVICH

Abram

Ickovich

Zamkovaia

Pruzhany

307-1-133

1852

MOVSHOVICH

Abram Icka

Mordukhovich

Zamkovaia

Pruzhany

307-1-133

1852

MOVSHOVICH

Bendet

Volfovich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

MOVSHOVICH

Gercel

Beniaminovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

MOVSHOVICH

Ovsei

Shmuelevich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

MOVSHOVICH

Pinkhus

Joselevich

Pozharny (side street)

Pruzhany

309-1-136

1910

MOVSHOVICH

Shmuilo

 

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

MUCHAVSKAIA

Chaia

Morduchovna

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

MUCHAVSKAIA

Chaia

Morduchovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

MUCHAVSKY

Fishel

Elievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

MULIAR

Gersh Leiba

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

MURAVSKAIA

Freida

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

MURAVSKY

Aron

Gershkov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

MURAVSKY

Berka

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

MURAVSKY

Josel

Aronov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

MURAVSKY

Shimshon

Gershkov

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

MURAVSKY

Zimel

Aronov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NACHBA

Shmul

Kadyshev

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

NACHMENS

Josel

 

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

NACHMENS

Josel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NACHMENS

Ruvim

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NACHMENS

Ruvin

Joselevich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

NAIBRIV

Jankel

Movshov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NAIBRIV

Rochlia

Arievna

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

NAIBRIV

Zelman

Movshov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NAIDUS

David

Niseliovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

NAIMAN

Sheina

Leibovna

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

NAIMAN

Volf

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NAIPUS

Simcha

Niselivich

Kutninskaia

Bereza

309-1-134

1910

NAKHMANOVICH

Abram Icka

 

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

NEIER

Judel Leiba

 

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

NEMERZHANSKY

Chaim

Morduchov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

NEMERZHANSKY

Icko Shlioma

Morduchov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

NEMERZHANSKY

Morduch

Leibov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

NENINSON

Vulf

Gershkovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

NETUPSKY

Leiba

Dovidov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

NEUBAUM

Solomon

Leibovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

NEVIADOMSKY

Abram

Movshov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

NIBOSHCHIK

Srol

Movshev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NIBOSHCHIK

Zelik

Movshev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NICBERG

Aron Abramov

Ickov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

NICBERG

Beniamin

Abramovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

NICBERG

Benjamin

Ickovich

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Benjamin

Ickovich

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

David Osher

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Dovid Osher

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Elia

Uzievich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

NICBERG

Ester

Velveltvna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Gerc

Abramovich

Alexander Nevsky

Pruzhany

309-1-141

1910

NICBERG

Gercka

Abramovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

NICBERG

Gercko

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Icka

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Icka

Mikheliovich

forschtat Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Icka

Nikheliovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Icka Sholom

Movsha-Leibovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

NICBERG

Judel

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Judel

Khaimovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

NICBERG

Meer

 

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Morduch

Micheliovich

Cerkovnaia

Bereza

309-1-134

1910

NICBERG

Movsha Beniamin

Dovid-Osherovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

NICBERG

Movsha Ber

Gerchov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

NICBERG

Movsha Ber

Abramovich

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Movsha Leib

Ickovich

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

NICBERG

Nevach

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Nevacha

Movshovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

NICBERG

Nochim

 

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

NICBERG

Pinkhes

Judelevich

Rezka

Pruzhany

309-1-136

1910

NICBERG

Sholom

Beniaminovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

NICBERG

Sholom

Movsha- Leibovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

NICBERG

Uzel

Movshovich

Meshchanskaia

Pruzhany

309-1-135

1910

NICBERG

Uziel'

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Beniamin

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Elia

Uzielievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Icko-Sholom

Movshov-Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Movsha Beniamin

Dovid-Osherovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Pinches

Judelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERG

Sholom

Beniaminovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NICBERGI

Abram-Morduch & Zundel

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NIREMBERG

Abram

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

NIREMBERG

Leiba

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

NIRENBERG

Icko-Dovid

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NIRENBLAT

Chaikel

Movshov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NIRENBLAT

Shlioma Nevach

Movshov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

NIRENSHTEIN

Faivel

Shliomov Eliev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

NIRENSHTEIN

Pinia

Faiveliovna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

NIRINSHTEIN

Leizer

Abramov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

NISELBAUM

Movsha

Echielev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

NISELBAUM

Movsha

Echelev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

NISELBAUM

Rubin

Niselevich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

NOCHEMOVSKY

Dovid

Rafailovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

NOCHEMOVSKY

Dovid

Rafailovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NOCHIMOVSKY

David

Rafailovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

NOCHIMOVSKY

Dovid

Rafailovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

NOMBERG

Josel

Ickovich

Kostelnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

NOTANSON

Nochim Morduch

Gershovich

Bazarnaia Square

Bereza

309-1-134

1910

NOTES

:Pinches Ovsei

Gershkov

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

NOTES

Beilia

Leibovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NOVIK

Jankel Shmuel

Srol-Codikovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

NOVIK

Leizer

Shmuilovich

Seleckaia

Bereza

309-1-134

1910

NOVIK

Ovsei

Zuseliovich

Volostnaia

Bereza

309-1-134

1910

NOVIK

Rivka

Judelevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NOVIK

Rivka

Judelevna

Novo-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

NOVINSKY

Abram Gersh

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

NOVINSKY

Dovid

Abramov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

NOVINSKY

Kadesh

Zelikov

Pruzhanskaia St

Shereshev

309-1-138

1910

NOVINSKY

Zelik

Jankeliovich

Pruzhanskaia St

Shereshev

309-1-138

1910

NOVINSKY

Zelik Abramov

Jankelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

NOVODVORSKY

Orel

Leibovich

Near Jewish Cemetery

Pruzhany

307-1-133

1852

NOVOSADSKY

Alter

 

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

NOVOSADSKY

Dovid

 

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

NUN

Berka

Meerovich

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

NUN

Ovsei Movsha

Joselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

NUN

Ovsei Movsha

Joselevich

Rezka

Pruzhany

309-1-136

1910