OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  KAR - KRA

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

KARALICKY

Gersh Leiba

Ickovich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

KARALICKY

Giler

Gershovich

Kutnickaia

Bereza

309-1-134

1910

 KARTUZANSKAIA

 Sheina

 

 Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

 KARTUZINSKY

 Elia Simkha

 

 Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

KAZAK

Gershka

Zelikovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KAZAK

Simcha

Sholomovich

School Yard

Pruzhany

309-1-133

1910

KEIFER

Beniamin

Shimshelev

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

KEILER

Aron

Movshov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

KEILER

David 

Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KEILER

Orel

Shmilovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 KEILER

 Shloma

 Ickovich

 Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

KEILES

Gersh

Abramov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

KERAMICKY

Giler

Leibovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

KESLER

Cipa

Joselevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KESLER

Cipa

Joselevna

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

KESLER

Movsha

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KESLER

Movsha

Jankelevich

Rezka

Pruzhany

309-1-136

1910

KIPEL

Meer

Abramov-Ickovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KIPEL

Morduch-Abram

Ickovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KIPEL

Zelman

Abramov-Ickovich

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

KIPEN'

Abram Leib

Noselevich

Kutnickaia

Bereza

309-1-134

1910

KIRCHNER

Berka

Shliomov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

KIRZNER

Icko Likel'

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KIRZNER

Jankel Zelik

Mendelev

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

KIRZNER

Nechemia

Abram-Ickovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

KIRZNER

Nechemia

Abram-Ickovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-133

1910

KIRZNER

Nochemia

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KIRZNER

Sholom

Zelikovich

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KIRZNER

Sora Minka

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

KIRZNER

Zelik

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

KIVATINEC

Calko

Litmanovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KIVATINEC

Calko

Litmanovich

Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

KIVATINEC

Meer

Abram-Ickovish

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KIVATINEC

Morduch

Abram-Ickovish

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KIVATINEC

Zelman

Litmanovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KIVATINEC

Zelman

Abram-Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KIVATINEC

Zelman

Litmanovich

Bolshaia Derechynskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

 KIVATYCKY

 Vulf

 

 On Derezki

Pruzhany

307-1-133

1852

 KIVATYCKY

 Zelman

 Shlomovich

 Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

KLEIMAN

Morduch

Joselevich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

KLEINERMAN

Abram

Sholomov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

KLEINERMAN

Meer

 

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

KLEINERMAN

Meer-Doba

Shliomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KLEINGEVIKS

Abram Icko

 

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KLEINSHTUB

Faivel

Shmuelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

KLEIPERMAN

Sholom

Abramov

Zakostelnaia St

Shereshev

309-1-138

1910

KOBRINEC

Pesha

 

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KOJDYNOVSKY LIFSHIC

Nota

Vulfovich

Bazarnaia Square

Bereza

309-1-134

1910

KOLNER

Chaim Lozar

Michalev

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

KOLNER

Michel

Lozerovich

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

KOLTUN

Josel Shlioma

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

KOLTUN

Shmuel 

 

Kameneckaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KOMINKERER

Gershko

Gerckov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KOMINKERER

Shlioma

Gerckov

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KONTOROVICH

Koisel

Shevachov

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

KOPUST

Leiba

Niseliovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KORENBLIUM

Berko

Jankelevich

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

KORENBLIUM

Shelom

Nochimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KORZEMKER

Leib

Movshov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

KORZEMKER

Leiba

Movshov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

KORZEMKER

Lipa Volf

Movshov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

KOSCHUK

Leiba Ber

Dovidov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

KOTLIANSKY

Shmuel

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KOTOVSKAIA

Chana Reizlia

Abramovna

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

KOTOVSKY

Josel Faivel

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KOTRANSKY

Shlioma

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KOTRANSKY

Shlom Dovid

Chaimovich

Prechistinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 KOTRZHANSKY

 Khaim

 Shimonovich

 On the School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

KOVAL

Itka

Abramovna

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

KOVAL

Orel

Shliomovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

KOVAL

Shlioma

Leibovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

KOVAL'

Berka

Joselevich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

KOVAL'

Nachman

Shaievich

Michailovskaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KOVALIUK

Morduch

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

KOZAK

Gershko

Zelikovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 KOZAK

 Reizlia

 Joselevna

 Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

KOZAK

Simcha

Sholomovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 KOZEBRODSKY

 Berko

 

 Near Jewish Cemetery

Pruzhany

307-1-133

1852

 KOZEBRODSKY

 Josel Movsha

 

 Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

KOZEBROSKY

Abram

Berkovich

Kozelbrodskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

KOZEL

Nota

 

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

KOZEL

Sheina

Gershkovna

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

KOZHEBRODSKY

Cirlia

Morduchovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KOZIEBRODSKY

Abram

Berkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KOZIEBRODSKY

Shlioma-Movsha Berkov

Avnerovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KOZIOL

Icko 

Notovich

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

 KRAIMER

 Movsha

 

 Zamkovaia

Pruzhany

307-1-133

1852

KRASNAIA

Sheina

 

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNER

Josel-Meer &  Icko

Leibovich

Zareckaia

Pruzhany

309-1-141

1910

KRASNER

Rochlia Leia

Movshovna

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNOFARBER

Cyrlia

Chlavnovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNOFARBER

Elia Juchon

Mendelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 KRASNOFARBER

 Elia Jukhon

 

 At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

KRASNOFARBER

Elia-Jochon

Mendelevich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNOFARBER

Icko

Mendelevich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNOFARBER

Icko

Mendelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNOFARBER

Morduch

Mendelevich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNOFARBER

Morduch

Mendelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 KRASNOFARBER

 Nekhemia

 Kalmanovich

 At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

KRASNOFARBER

Simcha

Berkovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNOFARBER

Simcha

Mendelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJ

Abram

Nochemovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJ

Abram 

Nochimovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNYJ

Icko

Leibovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNYJ

Icko

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJ

Kalman

Necheliovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

KRASNYJ

Kalman

Nochimovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNYJ

Kalman 

Nochimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJ

Nechemia

Kalmanovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJ

Sheina

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJ

Simcha

Abramovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNYJ

Simcha

Kalmanovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-133

1910

KRASNYJ

Simcha

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJ

Simcha

Kalmanovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASNYJE

Elia Josel Meer Icko Leibovy

 

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASPER

Rochlia, Leia

Leizerovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRASYJ

Nechemia

Kalmanovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRAVCHIK

Aron Movsha

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRAVCHIK

Aron-Movsha

Leibovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

KRAVCHIK

Biniamin

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

 KRAVCHIK

 David

 Shmoilovich

 At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

 KRAVCHIK

 David

 Mendeliovich

 On Derezki

Pruzhany

307-1-133

1852

KRAVCHIK

Ester Rivka

Chaim-Gershkovna

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

 KRAVCHIK

 Icka Jankel

 

 At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

 KRAVCHIK

 Icka Ninkhes

 

 At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

 KRAVCHIK

 Jankel

 

 At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

KRAVCHIK

Josel Zelman

Icko-Jankelevich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

KRAVCHIK

Josel-Zelman

Icko-Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRAVCHIK

Zorach

Gershkovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

KRAVCHUK

Zorach

Gershkovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

KRAVEC

Faivel

Movshovich

Kutnickaia

Bereza

309-1-134

1910

KRAVEC

Jankel

Tuvievich

Tataro-Bazarnyi

Bereza

309-1-134

1910

KRAVEC

Shmuel

Movshovich

Tyl'naia

Bereza

309-1-134

1910