OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  GOL - GOL

 

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

 

GOLBERG

Abram

Symkhovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLBERG

Genokh

Ickovich

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLBERG

Icka

Tevelevich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLBERG

Icka

Abramovich

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLBERG

Leizer

Leibovich

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLBERG

Movsha

 

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLBERG

Movsha Leiba

 

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLBERG

Symkha

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLBERN

Genakh

Simkhovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDACKY

Movsha

Joselev

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

 

GOLDACKY

Movsha Elia

Simchov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

 

GOLDBERG

Abram

Shmuelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Abram

Shmuilovich

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

 

GOLDBERG

Abram Zelik

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Aizik Movsha

 

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Aron

Chaimov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Aron Movsha

Dovidov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Berka

Iserovich

Rozhdestwienskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Berko

Iserovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

 

GOLDBERG

Berko

Iserovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Berko-Movsha

Noselevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Chana 

Meerovna

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

 

GOLDBERG

Chasha

Srolevna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Dovid

Leibov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Elia

Judelevich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

 

GOLDBERG

Elia Chaim

Judelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Ester

Naftulevna

Shereshevskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

 

GOLDBERG

Gdalia

Movshov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Genach

Joselev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Genokh

Ickovich

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Geshel

Sholomov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Icko

Tevievich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Icko

Tevelievich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Icko Tevel

 

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Iser

Shimelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

 

GOLDBERG

Iser

Shimenov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Jankel

Osherov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Josel

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

 

GOLDBERG

Kiva

 

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Leiba

Chackelev

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Leizer

Sholomov

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Leizer

Nochumov

Choinikskaia

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Leizor Zelik

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Matlia

Chaimovna

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Meer

Kivovich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Meer

Kivovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Michel-Josel

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Mikhel Josel

Khaimovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

 

GOLDBERG

Morduch

Genachovich

Tataro-Bazarnyi

Bereza

309-1-134

1910

 

GOLDBERG

Morduch Gersh

Abramovich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Morduch Gersh

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Mordukh

Velvelevich

Rezka

Pruzhany

309-1-136

1910

 

GOLDBERG

Movsha

Sholomov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Movsha

Ickovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

 

GOLDBERG

Movsha

Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Movsha

Ickovich

Zamkovaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Movsha Josel

Shmuelev

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Movsha Morduch

Velvelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Movsha Srol

Abram-Leibovich

Gorka

Pruzhany

309-1-133

1910

 

GOLDBERG

Movsha-Morduch

Abramovich

School Yard

Pruzhany

309-1-133

1910

 

GOLDBERG

Movsha-Srol

Abram-Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Niftel

Osherov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Osher

Jankelevich

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Osher

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Oster

Naftolevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Pinchus

Sholomov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Rozalia

Lipovna

Rozhdestwienskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Rozalia

Lipovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Ruvim

Velvelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Ruvin and Shlema

Velvelevich

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Shlioma

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Shmuel

Srolev

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Sholom

Leibov

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDBERG

Simkha

 

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Simkha

Abramovich

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDBERG

Zavel

Shimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDBERG

Zelik

Abramovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDBERG

Zelik

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDFAIN

Shmuel

Jankelevich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDFAIN

Shmuel 

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDFAND

Icka

Kalmanovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

 

GOLDFAND

Kalman

Nachmanovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

 

GOLDFAND

Zelman

Kalmanovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

 

GOLDFAND

Zelman

Kalmanovich

Kuteinsky   Side Str

Bereza

309-1-134

1910

 

GOLDFARB

Nota Shesel

Movshev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

 

GOLDFEIN

Jankel

 

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDMAN

Chaia

Srolevna

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDMAN

Gershko

Shliomov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDMAN

Ruvin

 

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDSHTEIN

Abram Icko

Morduchov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDSHTEIN

Aron

Judelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDSHTEIN

Chaim Gersh

Berkov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDSHTEIN

Cirla

Berkovna

Bazarnaia Square

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDSHTEIN

Jankel Shmuel

Chaimov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDSHTEIN

Shmuil

Chaimovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDSHTEIN

Shmuil

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLDSHTEIN

Shmuil

Khaimovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

 

GOLDSTEIN

Chaim Gershko

Berkovich

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910

 

GOLDVICHT

Beniamin

Chaimovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLDVIKH

Khaim

Khaimovich

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

 

GOLDVIKT

Beniamin

Chaimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLENBURSKAIA

Fruma

Joselevna

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

 

GOLNER

Jankel Meer

Movshov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

 

GOLPERN

Rivka

Abramovna

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

 

GOLUBOVICH

Ester

Abramovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLUBOVICH

Esterka

Abramovna

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

 

GOLUBOVICH

Fradlin

Gershovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLUBOVICH

Morduch

Zaveliovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

 

GOLUBOVICH

Mordukh

Zavelevich

Pozharny (side street)

Pruzhany

309-1-136

1910

 

GOLUBOVICH

Velvel

 

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910