OWNERS OF PROPERTY - PRUZHANY UYZED: Bereza, Malech, Narevka, Pruzhany, Selets, Shereshev  CHV - FAI

FAMILY NAME  

GIVEN NAME

PATRYNOMIC

STREET

TOWN

F-O-D

Year

CHVACKY

Icka

 

At School Yard

Pruzhany

307-1-133

1852

CHVACKY

Morduch Leizer

Srolev

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910

CHVACKY

Movsha

Shliomovich

Khavtka

Pruzhany

307-1-133

1852

CHVACKY

Orel

Iserovich

Aptekarskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

CHVACKY

Orel

Gershkovich

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

CHVACKY

Orel

 

Zarzheckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

CHVACKY

Pinches 

Velvelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

CHVACKY

Shimel

Mordukhovich

Khavtka

Pruzhany

307-1-133

1852

CHVACKY

Shlioma

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

CHVACKY

Shlioma

Movshevich

Chvackaia

Pruzhany

309-1-135

1910

CHVACKY

Simcha

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

CHVACKY

Srol

Orelev

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

CHVALOVSKY

Meer 

Srolev

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

CHVATKA

Zelman

 

Khavtka

Pruzhany

307-1-133

1852

CUKERMAN

Maria

 

Kobrinskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

CYMBAL'

Byshko

Shmerkov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

CYRALNIK

Beniamin

Shlioma-Chaimov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DAINOVSKY

Tevel Dovid

 

Pinskaia

Malech

309-1-139

1910

DANCHIK

Leib

Dovidovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

DAVIDOVICH

Sholom

 

Staro-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

DEGALICKY

Jovel Leib

Calkov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

DERECHINSKY

David

Shebsheliovich

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

DERECHINSKY

Froim

 

Chvackaia

Pruzhany

309-1-135

1910

DERECHINSKY

Michel

Leizerovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

DERECHINSKY

Michel

Leizerovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

DERECHINSKY

Mordukh

Davidovich

Novo-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

DERECHINSKY

Mordukh

Leibovich

Rynok

Pruzhany

307-1-133

1852

DERECHINSKY

Mordukh & Froim

Leizer-Borukovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

DERECHINSKY

Pinkhes

Movshovich

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

DERECHINSKY

Zelik

 

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

DERECHNSKY

Morduch & Froim

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

DIDKOVICH

Icko

Gershkovich

Ruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

DIDKOVICH

Kusel

Gerckov

Novaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

DINERMAN

Nochim

 

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

DINERMAN

Sora Leia

Chaimovna

Grodnienskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

DIPERMAN

Sora-Leia

Chaimovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

DIVAK

Leiba

Boruchovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

DIVAK

Leiba 

Mordukhovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

DOLG

Abram Icka

Genachovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

DOLGINSKY

Morduch

Movsov

Svislockskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DOVIDOVICH

Shimlshon

Judelev

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

DRANICKY

Movsha Aron

Chaimovich

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

DREZDELS

Relia

Movsha-Zelmanovna

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DREZDELS

Srol

Boruchov

Naberezhnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DREZDELS

Srol

Boruchov

Shkolnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DREZDELS

Tevel

Shmuilov

Svislockskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DREZDELS

Tevel

Shmuilov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DROGICHINSKY

Dovid

Peisachov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

DUBINA

Pesha

Abramov

Slobodka

Malech

309-1-139

1910

DVORECKY

Meer Leib

Codikov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

DVORECKY

Volf

Judelev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

DZIVAK

Mordukh

 

Staro-Shereshevskaia

Pruzhany

307-1-133

1852

EFRON

Jankel

Gdalev 

Naberezhnaia Street

Narevka

309-1-140

1910

EIDELMAN

Chaia

Zelmanovna

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

EIDELMAN

Gdal

Joselev Leizerov

Pruzhanskaia Street

Narevka

309-1-140

1910

EIDELSBERG

Itka

Ickovna

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

EILIN

Leib

 

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

ELBERT

Berko

Elev

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

ELIN

Gdal

Dovidovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ELIOVICH

Chonon

Movshovich

Pruzhanskaia

Bereza

309-1-134

1910

ELMAN

Abram Leib

Calkovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ELMAN

Abram Leiba

Calkovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ELMAN

Benjamin David

Zelmanovich

Novo Kladbishchenskaia

Bereza

309-1-134

1910

ELMAN

Chaia 

Velfovna

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

ELMAN

Tauba

Aronovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

ELPERN

Shaia

Abramovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

EL'SKY

Srol

Movshovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPELBAUM

Aron Meer

Josel-Velvelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPELBAUM

Chana

Mendelevna

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

EPELBAUM

Chana

Mendeleva

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPELBAUM

Ester

Morduchovna

Berezskaia Street

Malech

309-1-139

1910

EPELBAUM

Gersh

Josel-Velvelevich

Zabrodskaia

Pruzhany

309-1-133

1910

EPELBAUM

Gersh-Josel

Velvelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPELBAUM

Leizer 

Aronov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

EPELBAUM

Lipa Josel

Velvelevich

Kostelnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

EPELBAUM

Lipa Josel

Velvelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPELBAUM

Morcuch

Simchov

Kobrinskaia Street

Malech

309-1-139

1910

EPELTREGER

Icka Movsha

Meilachovich

Kostelnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

EPELTREGER

Icki-Movsha

Meilachovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPSHTEIN

Abram Icko

Jovel-Movshov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

EPSHTEIN

Benjamin

 

Staro-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

EPSHTEIN

Chana Genia

Leibovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPSHTEIN

Chana-Genia

Leibovna

School Yard

Pruzhany

309-1-133

1910

EPSHTEIN

Doba

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPSHTEIN

Doba

Abramovna

Staro-Kladbishchenskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

EPSHTEIN

Dovid

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPSHTEIN

Gitlia Morduch

Jankelevich

Novo Kladbishchenskaia

Bereza

309-1-134

1910

EPSHTEIN

Josel

Meerovich

Novo Kladbishchenskaia

Bereza

309-1-134

1910

EPSHTEIN

Josel Simcha

Movshovich

Uglianskaia

Bereza

309-1-134

1910

EPSHTEIN

Leizor

Gerckovich

Brestskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

EPSHTEIN

Leizor

Gerckovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPSHTEIN

Ovsei Josel

Rubinovich

Volostnaia

Bereza

309-1-134

1910

EPSHTEIN

Rama

Berkovich

Bazarnaia

Bereza

309-1-134

1910

EPSHTEIN

Shmuel

Pinchosovich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

EPSHTEIN

Srol

Abramovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

EPSHTEIN

Srol and Doba

Abramovy

Bazarnaia

Pruzhany

309-1-141

1910

EPSHTEIN

Zelman

Ovseevich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

ESHMAN

Sholom

Girshevich

Shosseinaia

Bereza

309-1-134

1910

EVSIUK

Faivel

Gershunovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

FABRIKANT

Aizik

Josel-Chaimov

Belostockaia Street

Narevka

309-1-140

1910

FAIBUSHEVICH

Morduch Icko

Leibovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

FAIN

Abram Icka

Jankelevich

Volovyskaia

Pruzhany

309-1-141

1910

FAIN

Jankel

Orkovich

Derechinka

Pruzhany

307-1-133

1852

FAIN

Jankel

 

Zamkovaia

Pruzhany

307-1-133

1852

FAIN

Judel

Ickovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

FAIN

Judel

Joseliovich

Novo-Seleckaia

Pruzhany

307-1-133

1852

FAIN

Judes

Ickovich

Bazarnaia Square

Pruzhany

309-1-141

1910

FAIN

Abram Icko

Jankelevich

 

Pruzhany

309-1-126

1912

FAINBIR

Beniamin

Joselev

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-137

1910

FAINBIR

Chackel Shmuilov

Chaimov

Ostroveckaia St

Shereshev

309-1-137

1910

FAINBIR

Lipa Shmuilov

Chaimov

Shkolnaia Street

Shereshev

309-1-132

1910

FAINBIR

Michael

Morduchov

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

FAINBIR

Morduch Gersh

 

Pruzhanskaia St

Shereshev

309-1-138

1910

FAINBIR

Shimon

Biniaminovich

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

FAINBIR

Shmuel Chain

 

Mostovaia Street

Shereshev

309-1-138

1910

FAINGOLD

Rochlia

Jankelevna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

FAINGOLD

Rokhlia

Jankelevna

Brestskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

FAINSHMID

Shlioma

Volfovich

Bazarnaia Square

Shereshev

309-1-138

1910

FAITELEVICH

Rivka Rokhlia

Nevakhovna

Kobrinskaia

Pruzhany

309-1-136

1910

FAITELEVICH

Rochlia

Nevachovna

 

Pruzhany

309-1-126

1912

FAIVEZHINSKY

Berko

Nochimovich

Cerkovnaia

Pruzhany

309-1-133

1910

FAIVEZHINSKY

Berko

Nochimovich

 

Pruzhany

309-1-126

1912