BEREZA- LIST OF CITIZENS (1929)

 FROM ABR TO CZE

SURNAME

NAME

FATHER'S NAME

MOTHER'S NAME

BORN IN

ADDRESS

TOWN

NAME (children)

BORN IN

LIVES IN

F/O/D/P

ABRAMOWICZ

Elkasz

Berko

Sara

1908

 

Sporowo

 

 

In Sporow

7/1/4/1-8

ADEF

Idka

Abram

Paja

1870

Kosowa,1

Lyskowo

 

 

 

7/1/4/1-8

AJZENBERG

Rachela

Mojzesz

Chaja

1904

Rynkowa,29

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

Achsa

Jankiel-Michel

Bejla

1884

Rynkowa,11

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

Rachmiel

Izaak-Jakob

Chana-Basza

1887

Klasztorna,27

Bereza

Izaak

1914

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

 

 

 

 

 

 

Judel

1916

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

 

 

 

 

 

 

Rejzel

1920

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

 

 

 

 

 

 

Chana

1922

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

 

 

 

 

 

 

Sara

1926

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

Rachela

Jona-Rubin

Chana

1892

 

Rozana

 

 

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

Dawid

Gersz

Tonia (Towa?)

1886

Rynek,27

Linowo

Fryda

1928

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

 

 

 

 

 

 

Mendel

1925

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

Bejla

Dawid

Fryda

1896

 

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

Sara (widow)

Szaja

Chaja

1874

Gminna,13

Kosow

Minia

11 y.o.

 

7/1/4/1-8

AJZENSZTEJN

Mowsza

Ela

Muscha

18.12.1892

Rozanski,93

(arrived from Zamoscia)

Drogiczyn

 

 

 

7/1/4/1-8

ALEKSANDROWICZ

Dawid

 

 

1877

Pruzanska,2

Ryga (Latwia)

Michel

9 y.o.

 

7/1/4/1-8

ALEKSANDROWSKA

Chaja

Jankiel-Mejer

Chawa

1881

Klasztorna,29

Malecz

Cyrla

12 y.o.

 

7/1/4/1-8

ALEKSANDROWSKA

 

 

 

 

 

 

Chaim

8 y.o.

 

7/1/4/1-8

ALEKSANDROWSKA

Rajca

Mojzesz

Chaja

1912

Klasztorna,29

 

 

 

 

7/1/4/1-8

ALEKSANDROWSKI

Mojzesz

Nachman

Chaja

1880

Rynek,36

Malecz

 

 

 

7/1/4/1-8

ALLEN

Harry

Gdali

Leja

1883

Uglanska,1

Amerika (USA)

 

 

 

7/1/4/1-8

ALLEN

Abracham

 

 

1880

Uglanska,1

 

 

 

 

7/1/4/1-8

ALPERN

Kalman

Jakob

Idka

1904

Kosowa,4

Lisicja

 

 

 

7/1/4/1-8

ALPERN

Muscha

Jona

Chana

1906

Kosowa,4

Malecz

 

 

 

7/1/4/1-8

ALTMAN

Nechemia

Lejba

Michla

1859

Uglanska,31

 

 

 

 

7/1/4/1-8

ALTMAN

Lejb

Chenia

Sora

1908

Szosowa,64

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

ALTMAN

Nechemja

Eljasz

Dwejra

1860

 

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

ARJAN

Tamara

Mowsza-Lipa

Gitla

26.11.1900

Szeroka,2

Warszawa

 

 

 

7/1/4/1-8

ARJAN

Aleksander

Jakub

Julia

28.07.1896

Szeroka,2

Warszawa

 

 

 

7/1/4/1-8

ASMONY

Moshe

Arja

Jocha

1900

Koscinski,50

Bereza

 

 

In Brzesc

7/1/4/1-8

ASS

Julja

Menachem

Chaja

1884

Koscuszki,45

Pinsk

 

 

 

7/1/4/1-8

AWERBUCH

Josel

Nechemja

Brajna-Leja

1841

Rynek,36

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

AWERBUCH

Jocha

Benjamin

Mejla

1850

Rynek,36

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

AWERBUCH

Nechemja

Josel

Jocha

1872

Rynek,36

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BABICZ

Sochor

Szmuel

Estera

1882

Tatarska,2

Rozana

Ber

14 y.o.

 

7/1/4/9

BABICZ

 

 

 

 

 

 

Menachim

10 y.o.

 

7/1/4/9

BABICZ

 

 

 

 

 

 

Sara

6 y.o.

 

7/1/4/9

BAJC

Girsz

Herc

Malka

1868

Szosowa,16

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BAJER

Lejzer

Gersz

Elka

1880

Cerkuwna,8

Bereza

Chaim

13 y.o.

 

7/1/4/1-8

BAJER

Rochla

Jankiel

Szejna

1885

Cerkuwna,8

Pruzana

 

 

 

7/1/4/1-8

BAJER

Basza

Lejzer

Rochla

1907

Cerkuwna,8

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BAJER

Touba

Lejzer

Rochla

1910

Cerkuwna,8

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BAM

Szmul

Icko

Golda

17.10.

1874

Sielecka,12

Rozana

 

 

 

7/1/4/9

BAM

Dwejra

Judel

Mirka

5.01.

1889

Sielecka,12

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BAM

Chome

Szmul

Dwejra

3.06.

1908

Sielecka,12

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BARDACH

Gersz

Icko

Rochel

1858

Rynkowa,44

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BARDACH

Estera

Ela

Chawa

1860

Rynkowa,44

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BARDACH

Jocha

Gersz

Estera

1901

Rynkowa,44

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BARDACH

Rochla

Gersz

Estera

1906

Rynkowa,44

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BARDACH

Jakub

Gerz

Ester

1890

Klasztorna,15

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BARK

Mowsza

Judel

Sara

16.11.

1879

Koltunowata,7

Wysokie-Litowsk

Ruwa

4 y.o.

 

7/1/4/1-8

BARK

 

 

 

 

 

 

Gersz

1 y.o.

 

7/1/4/1-8

BARK

Zlata

Chaim-Oszer

Mindla

26.02.

1889

Koltunowata,7

Brzesc

 

 

 

7/1/4/1-8

BAUM

Dawid-Morduch

Dawid

Zelda

1901

Pruzanska,8

Chelm

Mendel

2 y.o.

In Argentina

7/1/4/1-8

BAUM

Fejgla

Szewel

Zlata

1902

Pruzanska,8

Bereza

 

 

In Argentina

7/1/4/1-8

BEJN

Mindla

Szloma

Zlata

8.07.

1910

 

Brzesc

 

 

 

7/1/4/1-8

BEJZER

Szymon

Nison

Zysla

1853

Szeroka,29

Sidec (Sielec?)

 

 

 

7/1/4/9

BEJZER

Fiszel

Mowsza

Chaja

1882

Szeroka,3

Sielec

Josif

14 y.o.

 

7/1/4/9

BEJZER

 

 

 

 

Szeroka,3

Sielec

Gisza

13 Y.o.

 

7/1/4/9

BEJZER

 

 

 

 

Szeroka,3

Sielec

Pajla

12 Y.o.

 

7/1/4/9

BEJZER

 

 

 

 

Szeroka,3

Sielec

Lejba

11 Y.o.

 

7/1/4/9

BEJZER

 

 

 

 

Szeroka,3

Sielec

Mejta

9 y.o.

 

7/1/4/9

BEJZER

Sara

Nochim

Mejta

1885

Szeroka,3

Molodeczno

 

 

 

7/1/4/9

BELLER

Hiler

Abram

Chaja-Rejzla

1866

Uglanska,4

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BELLER

Rochla

Berko

Bejla

1883

Uglanska,4

Chomsk

 

 

 

7/1/4/1-8

BELLER

Rywka

Hiler

Rochla

1902

Uglanska,4

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BELLER

Chawa

Hiler

Rochla

1901

Uglanska,4

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BERENSZTEJN

Noech

Chaim

Alta

1906

Rynek,18 (arrived from Wolozyn)

Baranowicze

 

 

 

7/1/4/9

BERESOWSKA

Szejna

Oszer

Sara

1900

Roscinski,18

Szczuczyn

 

 

 

7/1/4/1-8

BEREZMAN

Berko

Gerszon

Szejna

1896

Szosowa,37

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Mojzesz

Saul

Liba

1887

Szosowa,37

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Saul

Elja

Sima

1869

Szosowa,101

Kobryn

Sonia

14 y.o.

In Rokitna

(11.07.

1927)

7/1/4/9

BEREZMAN

 

 

 

 

 

 

Sima

12 y.o.

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Liba

Josel

Hinda

1870

Szosowa,101

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Dwora

Saul

Liba

1902

Szosowa,101

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Hadosa

Saul

Liba

1903

Szosowa,101

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Etla

Saul

Liba

1905

Szosowa,101

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Szyja

Elia

Sora

1871

Glinki,2

Kobrin

Lazar

13 y.o.

 

7/1/4/9

BEREZMAN

 

 

 

 

 

 

Sora

12 y.o.

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Estera

Giler

Fejga

1890

Glinki,2

Malecz

Szyja

11 y.o.

 

7/1/4/9

BEREZMAN

 

 

 

 

 

 

Szolom

8 y.o.

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Jona

Szyja

Chawa

1908

Glinki,2

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BEREZMAN

Etla

Szyja

Chawa

1909

Glinki,2

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BERKOWICZ

Izaak

Giler

Rebeka

1884

Roscinski,24

Liachowicze pow. Baranowicz

Daniel

6 y.o.

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

 

 

 

 

 

 

Leja

4 y.o.

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Dora

Abram

Malka

1900

Roscinski,24

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Bejla

Giler

Rebeka

1903

Roscinski,24

Liachowicze

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Pejsach

Mejer

Bejla

1880

Uglanski Zaul.,12

Kosow

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Estera

Szloma

Sara

1879

Uglanski Zaul.,12

Rozana

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Ajzik

Pejsach

Estera

1904

Uglanski Zaul.,12

Kosow

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Sara

Pejsach

Estera

1906

Uglanski Zaul.,12

Kosow

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Bejla

Pejsach

Estera

1908

Uglanski Zaul.,12

Kosow

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Dawid

Pejsach

Estera

1910

Uglanski Zaul.,12

Kosow

 

 

 

7/1/4/1-8

BERKOWICZ

Wichna

Pejsach

Estera

1912

Uglanski Zaul.,12

Kosow

 

 

 

7/1/4/1-8

BERLZLAJD

Morduch

Zelig

Touba

1858

Gminna,17

m. Konstantinowo

 

 

 

7/1/4/9

BERMAN

Basza (widow)

Izaak

Touba

1860

3-go Maja,22

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BERMAN

Mejer

Benjamin

Basza

1890

3-go Maja,22

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BERMAN

Jankiel

Majram (?)

Chaja

1875

Szeroka,29

Bereza

Mejer

13 y.o.

 

7/1/4/9

BERMAN

 

 

 

 

 

 

Nochim

9 y.o.

 

7/1/4/9

BERMAN

Touba

Mojzesz

Mera

1880

Szeroka,29

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BERMAN

Szaja

Jankiel

Touba

1905

Szeroka,29

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BERMAN

Rubin

Jankiel

Touba

1908

Szeroka,29

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BERNACKA

Etla (widow)

Izaak

Roza

1867

Rynek,39

Slonim

 

 

 

7/1/4/9

BERNACKA

Estera

Chil

Etla

1908

Rynek,39

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BERNACKA

Izaak

Chil

Etla

1884

Rynek,39

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BERNACKA

Chaja

Chaim

Fruma

1902

Rynek,39

Rozana

 

 

 

7/1/4/9

BEZPROZWANY

Michal

Mojzesz

Fejga

1898

Rosewski,73

Grodno

 

 

In Bielsk

7/1/4/1-8

BIALKIN

Salomon

Berko

Chana

1903

Sielecka,9

Brzesc

 

 

 

7/1/4/1-8

BIALOBLOCKI

Wiktor

Lejba

Szejna

1903

Rynkowa,2 (arrived from Wilno)

Dereczyn

 

 

 

7/1/4/9

BIALOPOLSKI

Abram

Menasze

Brajndla

28.08.1892

Hotel Serlina

Tuczyn

 

 

Bialja-Podlaska

7/1/4/1-8

BILCZYK

Chaim

Judel

Chana

1853

Zaulek Zditowsko-Rynkowy

Bereza

Masza

15 y.o.

 

7/1/4/9

BILCZYK

 

 

 

 

 

 

Judel

12 y.o.

 

7/1/4/9

BILCZYK

Chaja

Mojzesz

Malka

1859

Zaulek Zditowsko-Rynkowy

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BILCZYK

Josel

Chaim

Chaja

1898

Zaulek Zditowsko-Rynkowy

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BILCZYK

Judel

Josel

Sara

10.05.

1910

Pruzanska,6

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BIRMAN

Abram-Hersz

Szyja

Itka

1901

Rynek,25

Lublin

 

 

In Kosow

7/1/4/1-8

BLACHAR

Rachmiel

Lejb

Chisilis (?)

1898

Klasztorna, ?

Kosow

 

 

Kuba

7/1/4/1-8

BLACHAR

Chaim-Zelik

Mowsza

Ester

1871

Roscinszki,71

Jarcewicze

 

 

 

7/1/4/1-8

BLACHAR

Cejtla

Abram

Cyla

1877

Roscinszki,71

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BLACHAR

Chinka

Mowsza

Estera

1872

Klasztorna,19

Kosow

Szepsel

 

 

7/1/4/9

BLACHAR

Malka

Lejba

Chinka

1904

Klasztorna,19

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

BLACHAR

Icko

Lejba

Chinka

1905

Klasztorna,19

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

BLACHAR

Srul

Lejba

Chinka

1907

Klasztorna,19

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

BLUM

Hersz

Lejb

Leja

1891

Pruzanska,36

Wysoko-Litowsk

 

 

 

7/1/4/9

BLUSZTEJN

Szloma

Chana

1896

Rynek,15

Pritulin

Pesza

4 y.o.

 

7/1/4/9

BLUSZTEJN

 

 

 

 

 

 

Chona

3 y.o.

 

7/1/4/9

BOKENSZTEJN

Morduch

Josef

Szejna

1881

Szosowa,151

Szuczyn

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Rozalija

Gerszon

Chaja-Sara

1897

 

Brzesc

 

 

In Suwalki

7/1/4/1-8

BOKSZTEJN

Szloma

Arja

Basza

1865

Kuznicka,47

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Frejda

Dawid

Michla

1864

Kuznicka,47

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Judel

Szloma

Frejda

1893

Kuznicka,47

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Sora

Jedydia

Frejda

1904

Kuznicka,47

Kobrin

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Pejsach

Szloma

Frejda

1898

3-go Maja,15 (75?)

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Aron-Jankiel

Aron-Dawid

Estera

1870

Szosowa,50

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Jocha

Izaak

Michla-Chinka

1876

Szosowa,50

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BOKSZTEJN

Oszer

Codyk (?)

Rejzla

1880

Rynkowa,3

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BRAJTBART

Gerszon

Icko-Hersz

Zelda

1897

Hotel Serlina

Lodz

 

 

In Pruzany

7/1/4/1-8

BRAJTBART

Frajgiela

Simcha

Hana

1900

Hotel Serlina

Lodz

 

 

In Pruzany

7/1/4/1-8

BRAWERMAN

Jankiel

Abram

Leja

1877

Szosowa,16

Bereza

Chaja

13 y.o.

 

7/1/4/9

BRAWERMAN

 

 

 

 

 

 

Pinia

9 y.o.

 

7/1/4/9

BRAWERMAN

 

 

 

 

 

 

Nison

2 y.o.

 

7/1/4/9

BRAWERMAN

Henia

Wolf

Fejga

1892

Szosowa,16

Antopol

 

 

 

7/1/4/9

BRAWERMAN

Bejla

Jankiel

Henia

1911

Szosowa,16

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BRESLAV

Morduch

Mowsza

Fimka

1870

Rynkowa,1

Sachowiczi

 

 

 

7/1/4/9

BRESLER

Chaim

Josel

Dwojra

1872

Szosowa,106

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BREWDA

Izrael

Szloma

Cyrla

1895

Koscinski,84a

Bereza

Chaim

5 y.o.

 

7/1/4/1-8

BREWDA

 

 

 

 

 

 

Benjamin

3 y.o.

 

7/1/4/1-8

BREWDA

Pola

Oszer-Gotel

Rywka

1899

Koscinski,84a

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BROCHSZTEJN

Elka

Liba

1898

Szeroka,29

Janowa

 

 

 

7/1/4/9

BROJDA

Lejb

Szolom

Szyfra

1880

Szelecka,8

Bereza

Gitla

13 y.o.

 

7/1/4/9

BROJDA

 

 

 

 

 

 

Szyfra

12 y.o.

 

7/1/4/9

BROJDA

 

 

 

 

 

 

Basza

9 y.o.

 

7/1/4/9

BROJDA

 

 

 

 

 

 

Szolom

2 y.o.

 

7/1/4/9

BROJDA

Rachil

Josel

Leja

1883

Szelecka,8

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BROJDA

Josel

Lejb

Rachil

1907

Szelecka,8

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BUCHALTER

Josef

Jakob

Henia

1886

Sielecka,12

Sielec

Mejer

12 y.o.

 

7/1/4/1-8

BUCHALTER

 

 

 

 

 

 

Izaak

11 y.o.

 

7/1/4/1-8

BUCHALTER

Rachil-Leja

Mojzesz

Sara-Fejga

1884

Sielecka,12

Pruzana

 

 

 

7/1/4/1-8

BUCHALTER

Tovja

Josef

Tojba

1911

Sielecka,12

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BUCHALTER

Kiejla

Josef

Tojba

1913

Sielecka,12

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BUCHALTER

Fajwel

Gersz

Rejzla

1885

3-go Maja,15 (75?)

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BUCHALTER

Musza

Gdal

Leja

1898

3-go Maja,15 (75?)

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

BUCHALTER

Mejer

Izaak

Rejzla

1886

Kusnicka,27/1

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BUCHALTER

Hinka

Morduch

Henia

1891

Kusnicka,27/1

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BUCHALTER

Cipa

Icko

Chaja

1899

Kutnicka, ?

Bereza

Motel

6 y.o.

 

7/1/4/9

BUCHALTER

Hersz

Jankiel

Henia

1865

Rynek,26

Sielec

Kalman

4 y.o.

 

7/1/4/9

BUCHALTER

Bobla

Chaim

1889

Rynek,26

Malecz

 

 

 

7/1/4/9

BURAH

Alter

Froim

Bejla

1892

Zditowska,6

Pruzana

 

 

 

7/1/4/9

BURAH

Pola

Jozef

Szejna

1901

Zditowska,6

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

BURGMAN

Lipa

Lejba

Fejga

1856

Roscinski,64

Szereszow

 

 

 

7/1/4/1-8

BURGMAN

Chynka

Lejba

Fryda

1856

Roscinski,64

Bereza

 

 

 

7/1/4/1-8

BURNSZTEJN

Mordka

Jankiel

Chaja-Bela

1908

Rosinski,88

Wysoko-Litowsk

 

 

In Wysoko-Litowsk

7/1/4/1-8

CESLER

Icko

Mojzesz

Eta

1854

Koltunowska,2

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

CESLER

Fejga-Rochla

Berko

Leja

1844

Koltunowska,2

Rozana

 

 

 

7/1/4/9

CESLER

Gitla

Icko

Fejga-Rochla

1901

Koltunowska,2

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

CESLER

Sara

Icko

Fejga-Rochla

1903

Koltunowska,2

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

CESLER

Pinia

Icko

Fejga-Rochla

1908

Koltunowska,2

Kosow

 

 

 

7/1/4/9

CHANKOWSKI

Herszel

Szaja

Szejna

1908

Uglanska (house of Simcha Epsztejn)

Pruzana

 

 

In Palestina

7/1/4/9

CHENIOL (?)

Rachela

Chaim-Lejb

Posa (?)

1901

Uglanska,3

Pulawy

 

 

 

7/1/4/9

CHILIZBERG

Abram

14.12.

1878

Hotel Serlin (arrived from Pruzan)

Wilna

 

 

In Kobrin 3.03.1928

7/1/4/9

CHOMSKA

Szejna

Mowsza

Bluma

1883

3-go Maja,26

Bereza

Abram

1910

 

7/1/4/9

CHOMSKA

Rajana

Majrym

Szejna

1908

3-go Maja,26

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

CHOMSKA

Bejla

Morduch

Szejna

1886

Rynek,44

Malecz

 

 

 

7/1/4/9

CHOMSKA

Roza

Szepsel

Idka

1897

Tylna,4

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

CHOMSKI

Wolf

Jankiel

Asna

1866

Rynek,44

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

CHOMSKI

Abram

Nojach

Estera

1888

Rynek,11

Bereza

 

 

 

7/1/4/9

CHOMSKI

Judel

Giler

Jenta

1895

Tylna,4 (arrived from Janow)

Bereza

Srol

3 y.o.